Vesayet Davası / Vasi

Yaş küçüklüğü, Bedensel veya Psikolojik Sağlık problemleri, Özgürlüğü kısıtlayıcı ceza ve buna benzer durumlarda bir kişiye Vasi atanma durumu söz konusu olabilmektedir.

Vasilik başvurusu için Mahkemeye Vasi Dilekçesi ile başvuru yapılmaktadır. Vasi atanmak için Görevli Mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesidir. Vasi – Vesayet işlemleri için Vasi olarak atanmak isteyen kişi bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat eder. Bu şekilde Vasi olarak tayin edilebilmesi mümkündür.

Başvuru sahibi, Sulh Hukuk Mahkemesine vereceği Vesayet – Vasi Dava dilekçesinde neden vasi olarak atanmak istediğini belirtmelidir.

Hacir, Kısıtlama Sebepleri Nelerdir?

 • Bu sebebler Medenî Kanun’da kesin olarak tayin edilmiş olup, şunlardır:
 • Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı (TMK. m: 405).
 • Savurganlık (israf), alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı (çirkin, ahlâka aykın bir hayat sürmek), kötü yönetim (malvarlığını kötü yönetmek ya da mâlî işlerle yeteri kadar ilgilenmemek) (TMK. m: 406).
 • Bir yıl veya daha fazla özgürlüğü bağlayıcı ceza mahkumiyeti (TMK. m: 407).
 • İsteğe bağlı kısıtlama (İhtiyarî hacir). Yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir (TMK. m: 408).
 • Bu sebeblerin dışında kalan benzer sebeblerle hacir karar verilemez.
 • Hakkında hacir kararı olan kimse; ana-babası varsa velâyet, yoksa vesayet altına konulur (TMK. m: 335/II, 419/III).

Kimler Vasi olarak Atanır?

 • Vesayet altına alınacak kişinin öncelikle eşini veya yakın hısımlarından birini, vasilik koşullarına sahip olması kaydıyla bu göreve atar. Bu atamada yerleşim yerlerinin yakınlığı ve kişisel ilişkiler göz önünde tutulur (TMK, m: 414).
 • Haklı sebepler engel olmadıkça, vasiliğe, vesayet altına alınacak kişinin ya da ana veya babasının gösterdiği kimse atanır (TMK. m: 415).

Vasîlik süresi ne kadardır?

 • Kural olarak 2 yıldır (TMK. m: 456/1).
 • Vesayet makamı, bu süreyi her defasında ikişer yıl uzatabilir (TMK. m: 456/II).
 • 4 yıl dolunca vasî, vasîlikten kaçınma hakkını kullanabilir (TMK. m: 456/III).

Vasinin Ücret İsteme Hakkı var mı?

Vesayet altındaki kişinin malvarlığından, olanak bulunmadığı takdirde Hazineden karşılanmak üzere kendisine bir ücret verilmesini isteyebilir. Ödenecek ücret, yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen malvarlığının geliri göz önünde tutulmak suretiyle her hesap dönemi için vesayet makamı tarafından belirlenir (TMK. m: 457).

Kimler Vasilikten Kaçınabilir?

 • 60 yaşını doldurmuş olanlar,
 • Bedensel özürleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi güçlükle yapabilecek olanlar, 3. Dörtten çok çocuğun velisi olanlar,
 • Üzerinde vasilik görevi olanlar,
 • Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri, hakimlik ve savcılık mesleği mensupları, vasiliği kabul etmeyebilirler (TMK. m: 417).

Vesayet Altına Alınan – Alınması Gereken Kişi;

 • Psikolojik Sağlık sorunlar
 • Zihinsel Hastalıklar
 • Akıl hastalığı
 • Engellilik
 • Bedensel Sağlık Problemleri
 • Psikolojik bozukluk, saldırganlık
 • Alkol kullanımı
 • Uyuşturucu madde kullanımı
 • Özgürlüğün bağlandığı cezaya mahkumiyet

Yukarıda açıklanan gerekçelerden ötürü kişi/kişiler vesayet altına alınabilmektedir.

Vasi Olamayacak Kişiler Kimlerdir?

 • Kısıtlılar,
 • Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler,
 • Menfaati kendisine vasî atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar, vasî olamaz (TMK, m: 418).

Vesayeti Kabul Etmek Zorunluluk mu?

 • Vesayet altına alınan kimsenin yerleşim yerinde oturanlardan vasîliğe atananlar, bu görevi kabul etmekle yükümlüdürler (TMK. m: 416/I).
 • Aile meclisince atanma halinde vasiliği kabul yükümlülüğü yoktur (TMK. m: 416/II).

Vasiliğe İtiraz Nasıl Yapılır?

 • Vasîliğe atanan kişi, bu durumun kendisine tebliğinden başlayarak 10 gün içinde vasîlikten kaçınma hakkını kullanabilir (TMK. m: 422/1).
 • İlgili olan herkes, vasînin atandığını öğrendiği günden başlayarak 10 gün içinde atamanın kanuna aykırı olduğunu ileri sürebilir (TMK. m: 422/II).
 • Vesayet makamı, vasilikten kaçınma veya itiraz sebebini yerinde görürse yeni bir vasi atar; yerinde görmediği takdirde, bu konudaki görüşü ile birlikte gerekli kararı vermek üzere durumu denetim makamına bildirir (TMK. m: 422/III).

Vesayet / Vasi Dava Dilekçelerinizi kendinize uygun şekilde Türk Dil Bilgisi ve Hukukî prosedüre uygun yazdırınız.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim