Vesayet – Vasi Tayini İptali

Vasi Tayini iptali nasıl yapılır? Vasilik çeşitli sebeplerle iptal edilebilmekte, kaldırılabilmektedir. Bu konu ile ilgili Vasiliğin iptali dilekçesi, Vasi tarafından ilgili Sulh Hukuk Mahkemesine ibraz edilir.

Türk Medeni Kanunun 405, 406, 407, 408, 409 maddeleri gereğince kısıtlı kişiye yakınlarından biri olarak Vasi atanmıştır. Vasiliğe gerek kalmadığında, Vasiliğin iptal edilmesi gerektiğinde Mahkemeye müracaata zaruret hasıl olacaktır.

Vasiliğin İptal Edilmesi konusunda talebin nedeni Vasiliğe gerek kalmadığıdır. Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın bitmesi, Akıl Hastalığı veya Zayıflığı olan kişinin iyileşmesi, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığının ortadan kalkması ve çeşitli sebeplerle Vasiliğin İptali talep edilir.

Aşağıda açıklanan Türk Medeni Kanunu maddelerince, Kısıtlının yakınlarından birinin Vasi olarak atanması uygun görülür. Vasiliğin gerekmediği durumlarda Vasi tarafından Vasiliğin İptali için Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe ibraz edilir. Bahse konu Dilekçenin adı Vasiliğin İptali, Kaldırılması dilekçesidir.

TMK Madde 405 – Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır. Görevlerini yaparlarken vesayet altına alınmayı gerekli kılan bir durumun varlığını öğrenen idarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.

TMK Madde 406 – Savurganlık, alkol veya uyuşturucu Madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim

Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu Madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır.

TMK Madde 407 – Özgürlüğü bağlayıcı ceza

Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır. Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür.

TMK Madde 408 – İstek üzerine

Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir.

TMK Madde 409 – İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu

Bir kimse dinlenilmeden savurganlığı, alkol veya uyuşturucu Madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimi veya isteği sebebiyle kısıtlanamaz. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak resmî sağlık kurulu raporu üzerine karar verilir. (Ek cümle:6/12/2019-7196/52 md.) Bu raporun tanzimi için gerektiğinde 436 ncı madde hükümleri uygulanır. Hâkim, karar vermeden önce, kurul raporunu göz önünde tutarak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilir.

TMK Madde 410 – İlan

Kısıtlama kararı, kesinleşince hemen kısıtlının yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan olunur. Kısıtlama, iyi niyetli üçüncü kişileri ilândan önce etkilemez. Ayırt etme gücüne sahip olmamanın sonuçlarına ilişkin hükümler saklıdır

Vasinin talebi Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi tarafından değerlendirilecek, Vasiliğin İptal edilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır.

Vasiliğin İptali için İbraz edilecek Dilekçede bulunması gereken zaruri bilgiler

 • Dosya Numarası:
 • Talepte Bulunan Vasinin Adı Soyadı:
 • Talepte Bulunan Vasinin T.C. Kimlik Numarası:
 • Talepte Bulunan Vasinin Adres Bilgileri:
 • Kısıtlının Adı Soyadı:
 • Kısıtlının T.C. Kimlik Numarası:
 • Kısıtlının Adres Bilgileri:
 • Talep Konusu:
 • Açıklamalar:
 • Sonuç ve İstem:
 • Talepte Bulunan Vasinin İmzası

Web sitemizde paylaştığımız Vasi Değişikliği Nasıl Yapılır sayfasını inceledin mi?

2 yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 • Merhabalar abim ablamın vasiligi ni almak için mahkemeye başvurdu dava daha olmadı ama heyetten geçti rapor vasilikte evlilik yapılamıyor mus bunu bilmiyorduk bu yuzden vasilik iptali yapmak istiyoruz nasıl bir yol izlemeliyiz

  • Has Arzuhalci’ye hoşgeldiniz.
   Her tür dilekçe ihtiyacınız için web sitemize cep telefonunuz ile bağlanarak “Arzuhalciyi ara” butonunu kullanabilirsiniz.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim