Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır? Kararı veren mahkemenin, ya da belirtilen Bölge Adliye Mahkemesine yazılır. Bu konu ile ilgili daha fazla detay kararda yazılıdır. Temyiz dilekçesi mahkeme kararı incelenerek yazılmaktadır.

Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır? sorusu ile ilgili daha fazla bilgi almak için bu sayfada paylaşılan bilgilerden faydalanabilirsiniz.

☆ Temyiz dilekçesinde bulunması gereken bilgiler nelerdir?

 • ……. BÖLGE ADLİYE (……..)  MAHKEMESİ’NE – Gönderilmek üzere – …… Mahkemesi’ne (Başlıktır)
 • Dosya numarası: Esas ve karar numaraları yazılacaktır.
 • Temyiz edenin Adı, Soyadı, T.C. Kimlik numarası
 • Temyiz edenin Adresi
 • Karşı tarafın Adı, Soyadı, T.C. Kimlik numarası
 • Karşı tarafın Adresi
 • Varsa Vekilinin Adı, Soyadı, Adresi
 • Temyiz Edilen Karar
 • Tebliğ tarihi
 • Temyiz Sebepleri
 • Tarih
 • Temyiz edenin Adı, Soyadı, İmzası

Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır? sorusu ile ilgili daha fazla bilgi almak için okumaya devam edebilirsiniz. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 364. ve 365. maddesinde Temyiz dilekçesi ile ilgili yapılan açıklama şöyledir;

MADDE 364
(1) Temyiz, dilekçe ile yapılır ve dilekçeye, karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.
(2) Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:
a) Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adresleri.
b) Bunların varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri.
c) Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı.
ç) Yargıtayın bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı.
d) İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih.
e) Kararın özeti.
f) Temyiz sebepleri ve gerekçesi.
g) Duruşma istenmesi hâlinde bu istek.
ğ) Temyiz edenin veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası.
(3) Temyiz dilekçesinin, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması hâlinde, diğer şartlar bulunmasa bile reddolunmayıp temyiz incelemesi yapılır. Temyiz dilekçesinin verilmesi

MADDE 365
(1) Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtayın bozması üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir.
(2) Temyiz dilekçesi, kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmişse temyiz defterine kaydolunur ve durum derhâl kararı temyiz edilen mahkemeye bildirilir.
(3) Temyiz edene ücretsiz bir alındı belgesi verilir.

☆ Temyiz dilekçesi ne kadar sürede yazılır?

60 – 90 dakika sürede Temyiz dilekçesi yazılmaktadır. Mahkeme kararı incelenerek temyiz dilekçesi yazıldığından bu süre değişebilir.

☆ Temyiz dilekçesi yazdırmak istiyorum ne yapmalıyım?

Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır? sayfasında belirtilen açıklamalara rağmen Temyiz dilekçesini kendisi yazamayan, daha önce temyiz dilekçesi yazmamış, temyiz dilekçesi yazmak için yardıma ihtiyaç duyan kişi Has Arzuhalci’den online dilekçe hizmeti alabilir. Dilekçe yazdırmak için yapılması gereken işlem; mobil cihazlardan hasarzuhalci.com’a giriş yaparak “Arzuhalciyi ara” veya “Whatsapp İletişim” butonlarını kullanmaktır.

☆ Temyiz dilekçesi yazmak için yasal süre nedir?

Mahkeme kararı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta kadar süresi bulunmaktadır. Bu süre net olarak mahkeme kararının en alt kısmında yazar. Bazı hâllerde; Hukuk Muhakemeleri Kanunu 363. maddeye göre Kanun yararına temyiz başvurusu yapılabilmektedir.

Kanun yararına Temyiz

MADDE 363
(1) (Değişik: 20/7/2017-7035/33 md.) İlk derece mahkemelerinin kesin
olarak verdikleri kararlar ile istinaf incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına
ve bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla kesin olarak
verdikleri kararlar ile yine bu sıfatla verdikleri ve temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş
bulunan kararlarına karşı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet
Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna
başvurulur.
(2) Temyiz talebi Yargıtayca yerinde görüldüğü takdirde, karar kanun yararına bozulur.
Bu bozma, kararın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz.
(3) Bozma kararının bir örneği Adalet Bakanlığına gönderilir ve Bakanlıkça Resmî
Gazetede yayımlanır

☆ Temyiz dilekçesi ücreti nedir?

Temyiz dilekçesi ile ilgili güncel ücret bilgisi almak için “Arzuhalciyi ara” veya “Whatsapp iletişim” butonlarını kullanmanız tavsiye edilir. Cep telefonunuz ile web sitemize bağlandığınızda bu butonlar üzerinden kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz. Yazdırmak istediğiniz her tür dilekçe için, Türkiyenin hangi ilinde olursanız olun, online dilekçe hizmetimiz bulunmaktadır.

Web sitemizde paylaştığımız Boşanma Davası Nasıl Açılır? sayfasını incelediniz mi?

2 yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  • Has Arzuhalci’ye hoşgeldiniz.
   Dilekçe yazdırmak isteyenler için online dilekçe hizmetimiz bulunmaktadır. Temyiz dilekçesi yazdırmak, ücret bilgisi almak için web sitemize cep telefonunuz ile bağlanarak “Arzuhalciyi ara” veya “Whatsapp İletişim” butonlarını kullanabilirsiniz.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim