Tebligat Nedir? Tebligat Kanunu

Tebligat Nedir sorusunun cevabını bu sayfada bulabileceksiniz.

 • Usule ilişkin işlemlerin kanunun belirlediği şekilde ilgiliye bildirilmesine tebliğ (bildirim); bunu sağlamak için yapılan işleme de tebligat (bildiri) denir.

Aşağıda Tebligat usulü, Tebligat kanunu ile ilgili bilgileri özet şeklinde bulabileceksiniz.

 • Tebligat, Tebligat Kanunu ve Nizamnamesine göre yapılır. Tebliğ edilmeden yapılan usul işlemleri sonuç doğurmaz.
 • Tebligat yazılı şekle tabidir. Şekle ve usule uygun değilse geçersizdir. Fakat; muhatap (alıcı) usulsüzlüğe rağmen tebligatı öğrenmişse geçerli sayılır. (Teb. K. m: 32).
 • Resmi ve Adli tatil günlerinde, gece vakti de tebligat yapılabilir (Teb. K. m: 33).
 • Tebligat; PTT ile, memur aracılığıyla, doğrudan doğruya ve ilanen olmak üzere 4 şekilde yapılır. Kural. PTT veya memur ile yapılmasıdır. (Teb. K. m: 1).
 • Tebligat; tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Ancak; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabülü şartıyla her yerde tebligat yapılması caizdir (Teb, K. 10).
 • Dikkat! Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa, tebliğ kendisiyle aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır. (Teb. K. m: 16). Ancak, adı geçenlerin 18 yaşından küçük olmamalan ve belirgin bir şekilde ehliyetsiz olmamaları gerekir (Teb. K. m: 22, Teb. Tüz, m: 32).
 • Muhatap adına kendilerine tebligat yapılacak kimselerin, muhatap ile birlikte oturmaları şarttır (Teb. Tüz. m: 22/2). Mesela; muhatabla beirlikte oturan muhatabın eşine, oğluna, kardeşine ve yeğenine yapılan tebligat geçerlidir.
 • Muhatap ile birlikte oturmayan annesine yapılan tebligat usulsüzdür.
 • Kapıcı dairesinde oturan kapıcıya, apartmanın diğer dairelerinde oturanlar adına yapılan tebligat usulsüzdür.
 • Tebligat K. m: 20’ye göre; 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın adı ve soyadı tebliğ kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebligat yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan Yargı yerine bildirmeye mecburdur (Teb. K: 35).
 • Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres tebliğ memurunca da tesbit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi, tebliğ sayılır.
 • Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır (Teb. K. 35).

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim