Paylı Mülkiyetin Sona Erdirilmesi Davası

Paylı Mülkiyetin Sona Erdirilmesi için Dava, Mirasçılardan herhangi biri tarafından açılabileceği gibi, tereke alacaklıları tarafından da açılabilir.

Paylı Mülkiyetin Sona Erdirilmesi İçin Açılacak Davada Hangi Mahkeme Görevlidir?

Mirasbırakanın yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. Dava Sulh Hukuk Mahkemesine açılır. (TMK. m: 576/II, HUMK. m: 8). 

Paylı Mülkiyetin Sona Erdirilmesi Dava Dilekçesinde Yer Alması Gereken Temel Bilgiler Nelerdir?

 • Davacının Adı Soyadı
 • Davacının Adres Bilgileri
 • Davalının Adı Soyadı
 • Davalının Adres Bilgileri
 • Davanın Değeri
 • Dava Konusu
 • Açıklamalar
 • Hukuki Sebepler
 • Sonuç ve İstek

Paylı Mülkiyetin Sona Erdirilmesi Davası Nasıl Görülür?

 • Mahkeme tarafları çağırır; Merci sıfatıyla ve Basit Yargılama usûlüyle itirazları inceler.
 • Şikâyetçi, her türlü delili ileri sürebilir.
 • Hasıl olan kanaata göre karar verilir.
 • Kararın bildirim veya tebliğinden itibaren Yasal itiraz süresi içerisinde Yargıtay yoluna başvurulabilir (İİK. m: 363).

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim