Manevi Tazminat Davasına Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Manevi tazminat davasına cevap vermek isteyen aleyhinde manevi tazminat davası açılan kişi, 15 günlük yasal süre içerisinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 129’a göre davaya cevap sunabilir. Manevi Tazminat davasına cevap dilekçesinin yazımı konusunda detaylı bilgiler aşağıda paylaşılmıştır.

Davaya cevap verme işlemi; cevap dilekçesi yazılarak yapılmaktadır. Bahse konu dilekçenin kişiye özel olması gerekir. Bir Mahkeme ilamı varlığında davaya cevap verilmediği durumlarda er veya geç karar çıkabilmektedir. 365 günü aşan dava sürecinde hak kaybı yaşamamak için cevap dilekçesi vermenin önemi bulunmaktadır. Manevi tazminat davasına cevap vermek isteyen aşağıda paylaşılan bilgileri okumalıdır.

☆ Manevi Tazminat davasında karşı ispat

Manevi tazminat dava dilekçesindeki beyanlar ispat yükü kapsamındadır. İspat yüküne karşı, davalı ispatla yükümlü değildir. Karşı ispatta bulunabilir. İspat yükü davalıya ait değildir. Manevi tazminat davasında geçerliliği bulunan davalı lehine olan karşı ispat şöyle açıklanmıştır;

Hukuk Muhakemeleri Kanunu
MADDE 191- (1) Diğer taraf, ispat yükünü taşıyan tarafın iddiasının doğru olmadığı hakkında delil sunabilir. Karşı ispat faaliyeti için delil sunan taraf, ispat yükünü üzerine almış sayılmaz.

Hukuk muhakemeleri kanunu madde 191’de açıklandığı üzere; davalı taraf karşı ispat nedeniyle ispat yükünden sorumlu olmaz. Karşı ispat, davacının ispat yükü ile ilgili durumlarda incelenip detaylandırılabilir konudur. Tazminat davalarında; Hukuk muhakemeleri kanunu madde 191’de açıklanan karşı ispat önemlidir.

☆ Manevi tazminat davasına cevap dilekçesinde hangi bilgiler bulunur?

Cevap dilekçesinin içeriği Hukuk muhakemeleri kanunu madde 129’da açıklanmıştır.

Cevap dilekçesinin içeriği
MADDE 129- (1) Cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:
a) Mahkemenin adı.
b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres.
c) Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
ç) Varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
d) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
e) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
f) Dayanılan hukuki sebepler.
g) Açık bir şekilde talep sonucu.
ğ) Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası.
(2) 121 inci madde hükmü cevap dilekçesi hakkında da uygulanır.

☆ Manevi tazminat davasına ikinci cevap dilekçesi

Davacının dava dilekçesi > Davalının davaya cevap dilekçesi > Davacının cevaba cevap dilekçesi > Davalının ikinci cevap dilekçesi olmak üzere her iki tarafın 2 dilekçe sunmaktadır. Bu süreçten sonra ön incelemenin yapılacağı Hukuk muhakemeleri kanunu madde 137’de açıklanmıştır. Aynı kanun madde 138’de ise dava şartları ve ilk itirazların incelemesi yapılacağı bildirilmektedir. Dava süreci 365 günden fazla olabileceğinden bu sürecin işleyişi de zaman alacaktır. Tebliğ gelen evraklar incelenerek dilekçe yazım işlemleri yapılmaktadır.

Dilekçe sunumu için; yasal süre geçirilmedikçe acele edilmesine gerek yoktur. Ancak; mazeret olmadığı ve yasal süre geçirildiği taktirde verilen dilekçenin geçersiz sayılma ihtimali bulunmaktadır. Yinede yasal süre geçirildiği hâlde, mazeret olmaksızın dilekçe sunanlar vardır. Konu ile ilgili incelemeyi yapan ve kararı veren mercii ilgili mahkemedir.

☆ Manevi tazminata cevap dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre dikkat etmek, dava dilekçesini incelemek, ikinci cevap dilekçesi verilecek ise cevaba cevap dilekçesini incelemek gerekmektedir.

☆ Manevi tazminat davasına cevap dilekçesi ne kadar sürede yazılır?

Manevi tazminat davasına cevap dilekçesi 60 – 90 dakika sürede yazılabilmektedir. Cevap dilekçesi, dava dilekçesi incelenerek yazılır. Davalının davaya ikinci cevap dilekçesi ise cevaba cevap dilekçesi incelenerek yazılmaktadır. Dilekçe yazım işlemleri için Has Arzuhalcinin online dilekçe hizmeti bulunmaktadır.

☆ Manevi tazminat davasına cevap dilekçesi yazdırmak istiyorum ne yapmalıyım?

Manevi tazminat davasına cevap dilekçesi yazdırmak isteyen kişi; mobil cihazlar üzerinden web sitemize bağlanarak “Arzuhalciyi ara” veya “Whatsapp iletişim” butonlarını kullanabilir. Has Arzuhalciye ulaşmak kolaydır.

☆ Manevi tazminat cevap dilekçesinin ücreti nedir?

Manevi tazminat davasına karşı cevap dilekçesi vermek isteyen, ancak cevap dilekçesini yazacak bilgi ve tecrübeye sahip olmayan kişi “online dilekçe” hizmetinden alabilir. Dilekçe ücreti hakkında bilgi almak isteyen, cep telefonu ile web sitemize bağlanabilir. Yukarıda açıkladığımız üzere bize ulaşmak için; “Arzuhalciyi ara” veya “Whatsapp iletişim” butonları kullanılmaktadır.

Tazminat konusu ile ilgili; Tazminat davası açmak isteyen kişi için faydalı olabilecek, Tazminat davası nasıl açılır sayfası incelenebilir.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00

Bize ulaşmak için

Mobil cihazlar üzerinden web sitemize bağlanarak "Arzuhalciyi ara" veya "Whatsapp iletişim" butonlarını kullanabilirsiniz.
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim