Manevi Tazminat Davası

Kişinin herhangi bir suçtan manevi olarak zarar görmesi nedeniyle açılan dava Manevi tazminat davası olarak bilinmektedir. Kişi kendisine karşı yapılan haksızlık, suç nedeniyle mağdur olur. Bu konuda deliller ile birlikte bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunur. Kamu davası açılmış ve Mahkeme kişinin lehine karar vererek karşı tarafın cezalandırılmasına karar verirse yargılama sonucu ilama dayanılarak Tazminat Davası açabilmektedir. Manevi Tazminat davası bulunulan yerdeki en yakın Asliye Hukuk Mahkemesine açılabilmektedir.

Haksız Fiillerden Doğan Tazminat Davası

Tazminat Davasını kim açar?

  • Haksız fiilden zarar gören kişi veya kişiler açar.

Husumet kime yöneltilir?

  • Haksız fiili yapan küçük veya vesayet altında ise, husumet velisi veya vasisine yöneltilir.
  • Haksız filli yapan ölmüşse, husumet, mirasçılarna yöneltilir.
  • Haksız fiili yapan müstahdem (bir iş sahibinin yanında çalışan) ise, husumet istihdam edene (yanında çalıştırana) yöneltilir. Zira, başkalarını çalıştıran kimse, yada çalıştırdığı kimselerin ve işçilerin, işlerini gördükleri sırada sebep oldukları zarardan sorumludur. Şu kadar ki, böyle bir zararın doğmaması için durumun gerektirdiği bütün dikkat ve özeni gösterdiğini veya dikkat ve özeni göstermiş olsaydı bile zararın doğmasına engel olamayacağını ispat ederse sorumluluktan kurtulur; sorumlu olan kişi, zararı yapana rücu edebilir (BK. m: 55).

Dava nerede açılır?

  • Haksız fiilin işlendiği yer veya Davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılır.

Görevli mahkeme nasıl belirlenir?

  • HUMK. m: 8’e göre belirlenir.
  • Haksız fiil Ticaret hukukunu ilgilendiriyorsa, Ticaret Mahkemesi görevlidir.

Dâvâ, en geç ne zaman açılır?

  • Zarar ve ziyan yahut manevi zarar olarak bir para ödenmesine ilişkin dava; zarar gören tarafın, zararı ve onu yapanı öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl ve herhalde zarar doğuran eylemden başlayarak 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, tazminat davası, Ceza Kanunları gereğince daha uzun süreli zamanaşımına bağlı cezayı gerektiren bir eylemden doğmuş olursa, şahsi davayada o zamanaşımı uygulanır (BK. m: 60).

Suçtan zarar gören, kendisine karşı işlenilen suçlardan dolayı Psikolojik olarak zarar görebilmektedir. Manevi Tazminat Davasının haklı gerekçeye dayanabilmesi için Yargılama sonucu suçtan zarar gören kişinin lehine karar verilmesi gerekir.

Manevi Tazminat Dava Dilekçesini kendinize uygun şekilde Türk Dil Bilgisi ve Hukukî prosedüre uygun şekilde yazdırınız.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim