İş Mahkemesi Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İş Mahkemesi Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? İş Mahkemesi Dava Dilekçesi Türkçe dil bilgisi, hukuki prosedür ve yasal mevzuata uygun biçimde yazılmalıdır. Dilekçede hangi bilgilerin bulunması gerektiği bu sayfada paylaşılmıştır.

İş mahkemeleri, iş ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir. İşverenler ve çalışanlar arasındaki anlaşmazlık durumlarında, tarafların haklarını korumak amacıyla bu mahkemelere başvurulabilir. İş mahkemelerinde karar verilmesi gereken konulardan birisi de alacak talepleridir.

Hak kaybını önlemek için İş Mahkemesi ile ilgili dava dilekçenizi alanında uzman tecrübeli bir Arzuhalciye yazdırmanız gerekmektedir.

İş Mahkemesine Dava Dilekçenizi kendiniz yazabilir veya uygun ücret karşılığında Has Arzuhalciye yazdırabilirsiniz. İş Mahkemesi Dava Dilekçesinin yazımı konusunda yardım almanızı tavsiye ederiz.

dava dilekçesi nasıl yazılır
dava dilekçesi nasıl yazılır

İş Mahkemesi Dava Dilekçesinde Hangi Bilgiler Bulunur?

İçeriği kişiye özel olarak yazılması gereken İş Mahkemesi Dava Dilekçesinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

 • …. İş Mahkemesine (Başlıktır)
 • Davacının Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası
 • Davacının Adresi
 • Davalının Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası
 • Davalının Adresi
 • Dava Konusu
 • Dava Değeri
 • Açıklamalar
 • Hukuki Deliller
 • Hukuki Sebepler
 • Sonuç ve Talep
 • Günün Tarihi
 • Davacının Adı, Soyadı, İmzası

Hangi Durumda İş Mahkemesine Dava Açılır?

İşverenin ücretleri zamanında ödememesi veya işçinin hakkını ihlâl etmesi durumunda İş Mahkemesine başvurularak Alacak davası açılabilmektedir. İşveren ve İşçi arasındaki sorunları hukuki yollardan çözmek isteyenlerin dava açmadan önce dikkat etmesi gereken önemli bir husus bulunmaktadır. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Madde 3’e göre dava açılmadan önce; Dava şartı olarak Arabuluculuk başvurusu yapılması gerekmektedir.

Arabuluculuk Başvurusu Yapılmadan İş Mahkemesine Dava Açılırsa Ne Olur?

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununda yer alan “Dava şartı olarak arabuluculuk” bölümü Madde 3’de Arabuluculuk Başvurusu Yapılmadan İş Mahkemesine açılan davanın usulden reddedileceği şöyle açıklanmıştır.

(1) Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

(2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

Yukarıda açıkladığımız bilgilere göre; İşveren ve İşçi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle İş Mahkemesine dava açmadan önce Arabuluculuk Bürosuna müracaat edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Hak kaybı yaşamamak için usul şartları yerine getirilmelidir. Bu hususlara dikkat etmeden dava açanlar; yargılama giderleri, vekâlet ücretinden sorumlu tutulabilmektedir.

İş Mahkemesi Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Dava Dilekçesinin nasıl yazılacağını genel anlamda Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır sayfasında paylaştık. Davalar değişik türde olsa da tamamı Türkçe dil bilgisi, hukuki prosedür ve yasal mevzuata uygun biçimde yazılmaktadır. İş Mahkemesi ile ilgili davalarda dilekçe içeriği kişiye özel olmalıdır. Alacak davası ile ilgili dilekçelerin içeriği beyan ve taleplere göre değişmektedir.

İş Mahkemesine Alacak davası başta olmak üzere, (her tür dilekçe) Has Arzuhalci tarafından Türkçe dil bilgisi, hukuki prosedür ve yasal mevzuata uygun biçimde yazılmaktadır.

Has Arzuhalci her tür dava dilekçesini yazmakta ve Whatsapp üzerinden PDF formatında online teslim etmektedir. Dilekçe yazdırmak isteyenlere Has Arzuhalcinin online dilekçe hizmetini tavsiye ederiz.

Arzuhalci

Online Dilekçe Teslimi

6698 S.

Yasaya Uygun

Dilekçe

Telefonuna Gelir

icon 13
Siparişini Ver
icon 14
Ödemeni Yap
icon 15
Dilekçeni Al
4 yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çalışma Saatleri

Pazartesi:09:00–22:00
Salı:09:00–22:00
Çarşamba:09:00–22:00
Perşembe:09:00–22:00
Cuma:09:00–22:00
Cumartesi:09:00–22:00
Pazar:09:00–22:00

Bize ulaşmak için

Arzuhalci İletişim sayfasını ziyaret edin.
Çok Sorulan Sorular
Arzuhalciyi Ara
Dilekçe Yazdır