Hizmetlerimiz

Adli, İdari ve Resmi olmak üzere her tür dilekçe Has Arzuhalci tarafından yazılıp Whatsapp üzerinden PDF formatında online teslim edilmektedir.

bosanma

Boşanma

Günümüzde birçok çift, evliliklerinde karşılaştıkları zorluklar nedeniyle boşanma kararı alabilir. Boşanma, tarafların resmi olarak evlilik birliğini sonlandırmalarını sağlayan hukuki bir süreçtir. Bu süreçte, boşanmak isteyen çiftlerin mahkemeye hitaben bir boşanma dilekçesi sunmaları gerekir.

savunma

Savunma

Savunma dilekçesi hukuk sistemimizde önemli bir yere sahiptir. Temel olarak: Mahkemeler tarafından veya İşveren kurum tarafından savunma yazısı istenebilmektedir. Her iki durumda, savunma dilekçesi gereklidir. Kişi savunma dilekçesini kendisi yazabilir veya Has Arzuhalciye yazdırabilir.

istinaf dilekcesi

İstinaf

İstinaf dilekçesi ile mahkeme kararlarına itiraz etme hakkı kullanılabilmektedir. Kararın hatalı veya yanlış olduğunu düşünen tarafın talebi üzerine istinaf incelemesi yapılır. İstinaf kanun yoluna başvurulduğu taktirde, verilmiş olan yerel mahkeme kararı İlgili Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenir.

itiraz dilekcesi

İtiraz

Hukuk ve Ceza mahkemeleri tarafından verilen tüm kararlara itirazınızı dilekçe yolu ile bildirmeniz gerekmektedir. Bu durumda, hukuki haklarınızı korumak ve taleplerinizi resmi olarak iletmek için itiraz dilekçesi yazabilir veya ücret mukabilinde Has Arzuhalciye yazdırabilirsiniz.

temyiz dilekcesi

Temyiz

Temyiz dilekçesi, İlgili Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı itiraz etmek amacıyla Yargıtay’a yapılan resmi bir başvurudur. İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk / Ceza dairesi tarafından hatalı karar verildiği durumda Yargıtay’a sunulmak üzere Temyiz dilekçesi yazıldığı görülmüştür.

Noter ihtari

Noter İhtarı

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde kullanılan etkili bir yöntemdir ve hukuki güvence sağlar. Noter ihtarı, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların yargı sürecine gitmeden önce çözülmesini amaçlayan bir resmi yazılı bildirimdir. Noter İhtarının hukuki açıdan önemli olduğunu söylemek mümkündür.

Tazminat

Tazminat

Türk hukukunda tazminat konusu oldukça geniş bir alanı kapsar ve çeşitli hükümlerle düzenlenmiştir. Genel olarak tazminat taleplerinin temelinde kişiler arasındaki haksız fiil sonucu meydana gelen zararlar yer alır. Trafik kazaları sonucu meydana gelen zararlarda tazminat davasına konu olabilmektedir. Ancak bu zararların niteliği ve miktarı kişiye göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Menfi Tespit

Menfi Tespit

İlgili bireyin borçlu bulunmadığının tespiti için yazılması gerekli dilekçeye Menfi Tespit dilekçesi denilmektedir. Kişiye özel dilekçe kategorisinde bulunan Menfi Tespit dilekçesi Has Arzuhalci tarafından Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun biçimde yazılmaktadır. Dilekçe yazdırmak için yardıma ihtiyacı olanlar cep telefonu ile web sitemize bağlanarak “Dilekçe Yazdır” butonunu kullanabilirler.

idare mahkemesi

İdare Mahkemesi

İdari işlemler ile ilgili verilmiş olan kararların iptali için İdare Mahkemesine kapsamlı bir dilekçe ile başvurulabilmektedir. İdare Mahkemesi başvuru dilekçeleri kişiye özel olarak Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun biçimde yazılmalıdır. Bazen çok karmaşık ve yazılması zor olabilir. İdare Mahkemesi ile ilgili dilekçe Has Arzuhalci tarafından yazılabilir.

velayet degisikligi

Velayet Değişikliği

Yaşam koşulları veya diğer sebeplerden dolayı velayet düzenlemelerinde değişiklik yapılması gerekebilir. Velayet değişikliğinin gerçekleştirilmesi için ilgili mahkemeye resmi bir dilekçe sunmak önemlidir. Has Arzuhalci Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun Velayet değişikliği dilekçesi yazarak Whatsapp üzerinden PDF formatında online teslim etmektedir.

nafaka

Nafaka

Nafaka bağlanması için veya günümüz ekonomik koşulları değerlendirildiğinde ödenmekte olan nafakanın yetersiz kaldığı durumda Aile mahkemesine hitaben kişiye özel dilekçe yazılması gerekir. Nafaka bağlanması ve nafaka artışı ile ilgili dilekçe Has Arzuhalci tarafından yazılabilir.

Reddi Miras

Reddi Miras

Miras, bir kişinin vefat etmesi sonucunda geride bıraktığı mal varlığının mirasçılarına geçmesini ifade eder. Miras hukuku, bu sürecin yönetilmesiyle ilgili kuralları belirler ve hakları düzenler. Ancak bazen bir kişi mirası reddetmek isteyebilir. Reddi miras dilekçesi de tam olarak bu durumda kullanılan bir belgedir.

davaya cevap

Davaya Cevap

Davalar, hukuki anlamda karmaşık ve zaman alıcı süreçlerdir. Bu nedenle birey hakkında açılmış olan davanın yasal süre içerisinde, usulüne uygun olarak yanıtlanması gerekmektedir. Tamda bu noktada Has Arzuhalcinin Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun olan online dilekçe hizmeti akıllara gelir.

cevaba cevap

Cevaba Cevap

Bir davanın ilerlemesi ve sonuçlanması için tarafların birbirine cevap niteliğinde verdiği dilekçelerin büyük önemi vardır. Cevaba cevap dilekçesi: davacı tarafın davaya cevap dilekçesine karşı verdiği dilekçedir. Birey, cevaba cevap dilekçesi yazdırmak için Has Arzuhalcinin online dilekçe hizmetine ihtiyaç duyabilir.

tahliye

Tahliye

Günümüzde, birçok birey ev veya iş yerlerinde kiracı olarak ikâmet etmektedir. Mülk sahibinin kiracıyı tahliye etmek istemesi durumunda gerekli şartlar dahilinde tahliye davası açması gerekir. Tahliye davası kişiye özel bir dilekçe yazılarak açılmaktadır. Bu konuda dava açma şartlarının incelenmesi gerekmektedir.

Soybağının Reddi

Soybağının Reddi

Soybağı, bir bireyin aidiyetini ve miras hakkını belirleyen önemli bir konudur. Yasal açıdan, soybağı belirlenmesi için çeşitli kanıtlar sunulması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda, bireyler soybağını reddetmek isteyebilirler. Bu durumda, resmi bir dilekçe ile soybağının reddedilmesi talep edilebilir.

ihtara cevap

İhtara Cevap

Tarafınıza gönderilen İhtara karşı cevap verme hakkınız bulunmaktadır. Has Arzuhalci olarak; İş Akdinin Feshi, Tahliye ve diğer türdeki İhtarnamelere Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun biçimde Cevap dilekçesi yazarak Whatsapp üzerinden online teslim etmekteyiz.

Asliye Ticaret Mahkemesi

ASLİYE TİCARET M.

Ticaret hayatında çeşitli nedenlerle dava açmanız veya hakkınızı yasal yollarla aramanız gerekebilir. Bu durumlarda, Asliye Ticaret Mahkemesine hitaben dilekçe yazmak önemli bir adımdır. Asliye Ticaret Mahkemeleri, Ticari konularla ilgili davaların görüldüğü ve çözüme kavuştuğu yerlerdir.

Her Tür Dilekçe

1
Boşanma

Günümüzde birçok çift, evliliklerinde karşılaştıkları zorluklar nedeniyle boşanma kararı alabilir. Boşanma, tarafların resmi olarak evlilik birliğini sonlandırmalarını sağlayan hukuki bir süreçtir. Bu süreçte, boşanmak isteyen çiftlerin mahkemeye hitaben bir boşanma dilekçesi sunmaları gerekir.

2
Nafaka

Nafaka bağlanması için veya günümüz ekonomik koşulları değerlendirildiğinde ödenmekte olan nafakanın yetersiz kaldığı durumda Aile mahkemesine hitaben kişiye özel dilekçe yazılması gerekir. Nafaka bağlanması ve nafaka artışı ile ilgili dilekçe Has Arzuhalci tarafından yazılabilir.

3
SAVUNMA

İlgili makamlara sunulan savunma dilekçesi hukuk sistemimizde önemli bir yere sahiptir. Suçlanan kişi, kendisi hakkında iddia edilen suç ile ilgili savunma dilekçesi vererek suçsuz olduğunu yönünde beyanlarda bulunabilir ve beraat kararı verilmesini talep edebilir. İşveren kurum tarafından da savunma yazısı istenebilmektedir. Her iki durumda: kişi savunma dilekçesini kendisi yazabilir veya Has Arzuhalciye yazdırabilir.

4
İstinaf

İstinaf dilekçesi ile mahkeme kararlarına itiraz etme hakkı kullanılabilmektedir. Kararın hatalı veya yanlış olduğunu düşünen tarafın talebi üzerine istinaf incelemesi yapılır. İstinaf kanun yoluna başvurulduğu taktirde, verilmiş olan yerel mahkeme kararı İlgili Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenir.

5
İtiraz

Hukuk ve Ceza mahkemeleri tarafından verilen kararlar, bilirkişi raporları olmak üzere itiraz hakkınızın bulunduğu tüm kararlara itirazınızı dilekçe yolu ile bildirmeniz gerekmektedir. Bu durumda, hukuki haklarınızı korumak ve taleplerinizi resmi olarak iletmek için itiraz dilekçesi yazabilir veya ücret mukabilinde Has Arzuhalciye yazdırabilirsiniz.

6
Temyiz

Temyiz dilekçesi, İlgili Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı itiraz etmek amacıyla Yargıtay’a yapılan resmi bir başvurudur. İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk / Ceza dairesinin verdiği kararın yüzeysel bir inceleme sonucunda verilmesi, kişiye özel diğer sebepler nedeniyle kararın hatalı verildiğinin düşünüldüğü durumlarda Yargıtay’a sunulmak üzere Temyiz dilekçesi yazıldığı görülmüştür.

7
Noter İhtarı

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde kullanılan etkili bir yöntemdir ve hukuki güvence sağlar. Noter ihtarı, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların yargı sürecine gitmeden önce çözülmesini amaçlayan bir resmi yazılı bildirimdir. Bazı durumlarda dava açmadan önce, davacı tarafın Noter ihtarı çekmiş olması şartı aranmaktadır. Bu nedenle Noter İhtarının Resmî ve hukuki açıdan önemli olduğunu söylemek mümkündür.

8
Tazminat

Türk hukukunda tazminat konusu oldukça geniş bir alanı kapsar ve çeşitli hükümlerle düzenlenmiştir. Genel olarak tazminat taleplerinin temelinde kişiler arasındaki haksız fiil sonucu meydana gelen zararlar yer alır. Ancak bu zararların niteliği ve miktarı davanın özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir.

9
Menfi Tespit

İlgili bireyin borçlu bulunmadığının tespiti için yazılması gerekli dilekçeye Menfi Tespit dilekçesi denilmektedir. Kişiye özel dilekçe kategorisinde bulunan Menfi Tespit dilekçesi Has Arzuhalci tarafından Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun biçimde yazılır.

10
İdare Mahkemesi

İdari işlemler ile ilgili verilmiş olan kararların iptali için İdare Mahkemesine kapsamlı bir dilekçe ile başvurulabilmektedir. İdare Mahkemesi başvuru dilekçeleri kişiye özel olarak Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun biçimde yazılmalıdır. Bazen çok karmaşık ve yazılması zor olabilir. İdare Mahkemesi ile ilgili dilekçe Has Arzuhalci tarafından yazılabilir.

11
Velayet DEğişikliği

Yaşam koşulları veya diğer sebeplerden dolayı velayet düzenlemelerinde değişiklik yapılması gerekebilir. Velayet değişikliğinin gerçekleştirilmesi için ise resmi bir dilekçe sunmak önemlidir.

12
Reddi Miras

Miras, bir kişinin vefat etmesi sonucunda geride bıraktığı mal varlığının mirasçılarına geçmesini ifade eder. Miras hukuku, bu sürecin yönetilmesiyle ilgili kuralları belirler ve hakları düzenler. Ancak bazen bir kişi mirası reddetmek isteyebilir. Reddi miras dilekçesi de tam olarak bu durumda kullanılan bir belgedir.

13
Davaya Cevap

Davalar, hukuki anlamda karmaşık ve zaman alıcı süreçlerdir. Bu nedenle birey hakkında açılmış olan davanın yasal süre içerisinde, usulüne uygun olarak yanıtlanması gerekmektedir. Tamda bu noktada Has Arzuhalcinin Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun olan online dilekçe hizmeti akıllara gelir.

14
Cevaba Cevap

Bir davanın ilerlemesi ve sonuçlanması için tarafların birbirine cevap niteliğinde verdiği dilekçelerin büyük önemi vardır. Cevaba cevap dilekçesi: davacı tarafın davaya cevap dilekçesine karşı verdiği dilekçedir. Birey, cevaba cevap dilekçesi yazdırmak için Has Arzuhalcinin online dilekçe hizmetine ihtiyaç duyabilir.

15
Tahliye

Günümüzde, birçok birey ev veya iş yerlerinde kiracı olarak ikâmet etmektedir. Mülk sahibinin kiracıyı tahliye etmek istemesi durumunda gerekli şartlar dahilinde tahliye davası açması gerekir. Tahliye davası kişiye özel bir dilekçe yazılarak açılmaktadır. Bu konuda dava açma şartlarının incelenmesi gerekmektedir.

16
Soybağının Reddi

Soybağı, bir bireyin aidiyetini ve miras hakkını belirleyen önemli bir konudur. Yasal açıdan, soybağı belirlenmesi için çeşitli kanıtlar sunulması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda, bireyler soybağını reddetmek isteyebilirler. Bu durumda, resmi bir dilekçe ile soybağının reddedilmesi talep edilebilir.

17
İhtara Cevap

Tarafınıza gönderilen İhtar ile ilgili İhtara Cevap dilekçesi verebilirsiniz. İhtara cevap dilekçenizin yazım işlemi ile ilgili ekonomik ücret mukabilinde Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun online dilekçe hizmeti alabilirsiniz.

18
Asliye Ticaret M.

Ticaret hayatında çeşitli nedenlerle dava açmanız veya hakkınızı yasal yollarla aramanız gerekebilir. Bu durumlarda, Asliye Ticaret Mahkemesine hitaben dilekçe yazmak önemli bir adımdır. Asliye Ticaret Mahkemeleri, Ticari konularla ilgili davaların görüldüğü ve çözüme kavuştuğu yerlerdir. Bu nedenle, doğru bir şekilde hazırlanmış bir dilekçe, davayı etkin ve başarılı bir şekilde yürütmenin anahtarıdır.

19
Ortaklığın Giderilmesi

Hukuk dilinde İzale-i Şuyu adı verilen işlem ile ilgili dava açmak için Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun dilekçe yazılması gereklidir. Tamda bu noktada Has Arzuhalcinin online dilekçe hizmeti devreye girer.

?
Her Tür Dilekçe

İhtiyaç duyduğunuz bir konuyu dile getirmek, bir talepte bulunmak veya bir durumu bildirmek için dilekçeye ihtiyacınız olabilir. Özellikle Adli, İdari ve Resmi dilekçelerin yazımı konusunda yardıma ihtiyaç duyulabilir. Her tür dilekçe Has Arzuhalci tarafından yazılmakta ve Whatsapp üzerinden PDF formatında online teslim edilmektedir.

Arzuhalciyi Ara
Dilekçe Yazdır