HİZMET ŞARTLARIMIZ

Aşağıda yazılı şartlar kapsamında “online dilekçe” hizmetimiz devam etmektedir.

Online Dilekçe Hizmetimiz, 6698 Sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)’na uygundur.
Dilekçenin yazımı esnasında talep ettiğimiz Ad, Soyad, T.C. Kimlik numarası, Adres bilgileri ve diğer tüm bilgiler ilgili dilekçenin Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun biçimde yazılması için gereklidir. Bahse konu bilgileri 6698 Sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)‘na uygun biçimde müşterilerimizin beyan ve taleplerini içeren dilekçeye eklemekteyiz. Yine bu bilgilerden yola çıkarak dilekçe yazım işlemini tamamlıyoruz. Talep ettiğimiz kişisel bilgiler (kişisel verileri depolayan, satan, reklam amacı ile kullanan) firmalar ve şahıslar ile paylaşılmamaktadır. Yazdığımız dilekçeleri 6698 Sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)‘na uygun biçimde Türkiye’nin farklı illerindeki potansiyel müşterilerimize gönderiyoruz.

Dilekçenin yazım işlemlerine Fast / Havale / Eft (ödeme sonrası) başlamaktayız.
Dilekçe yazdırmak isteyen kişinin Fast / Havale / Eft yolu ile ödeme yapması sonucu gerekli dilekçe yazılıp Whatsapp üzerinden PDF formatında teslim edilmektedir. Bu işlem öncesinde ücret bilgisi, dilekçenin yazım süresi, ve benzer bilgiler “Arzuhalciyi ara” veya “Dilekçe Yazdır” butonu aracılığı ile öğrenilebilir. Fast / Havale / Eft (ödeme yapılmadan) dilekçenin yazım işlemine başlamadığımızı bilginize sunarız.

Dilekçenin yazım süresi değişebilir.
Dilekçe türüne göre yazım süresi değişebilir. Süre hakkında bilgi almak için yazılması talep edilen dilekçe ile ilgili bilgi veya incelenmesi için bazı evrakların tarafımıza gönderilmesini isteyebiliriz. Yazdığımız tüm dilekçeler ivedilikle online teslim edilmektedir. Dilekçe siparişlerinin arttığı ve yoğunluk olduğu durumda dilekçenin teslim edilmesi daha uzun zaman alabilir. Bu konuda gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

Dilekçe yazım işlemi esnasında veya sonrasında ücret iadesi yapılmamaktadır.
Dilekçenin yazım işlemi sonrası okunması, hata varsa düzeltilmesi için (kontrol amacı ile) müşteriye gönderilir. Yazılan dilekçenin kontrol edilmesi, incelenmesi sonucunda düzenlemeler ve eklemeler bu aşamada yapılabilmektedir. Dilekçenin yazım işlemine başladığımız andan bitimine kadar geçen sürede ve sonrasında ücret iadesi yapamıyoruz.

Dilekçe yazım işlemi sonrasında sorumluluk Dilekçe sahibine aittir.
Has Arzuhalci, Bursa ilinde faaliyet göstermekte olup Türkiye’nin çeşitli illerindeki müşterilerinin Dilekçelerini uygun ücret karşılığında yazmaktadır. Dilekçe yazdıran kişi yazdırdığı dilekçeyi okuma ve inceleme imkânına sahiptir. Okuma ve inceleme esnasında yazılmasını isteyip istemediği bölümlerde değişiklik yapılması için talepte bulunabilir. Bahse konu dilekçede imza sahibi ve sorumlu kişi Has Arzuhalci değil, dilekçeyi yazdıran “imza sahibi” kişidir. Has Arzuhalci dilekçe yazdıran kişinin beyan ve taleplerini Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun biçimde yazmakta, tecrübesine istinaden dilekçeye ilâve yapmaktadır. Bu sebeple dilekçenin ilgili kuruma teslim edilmesi sonucunda ileriki zamanda meydana gelebilecek her tür sorumluluk dilekçeyi yazdıran “imza sahibi” kişiye aittir.

Müşterilerimiz yukarıda yazılı şartlarımızı kabul ederek online dilekçe hizmeti almış sayılır.

Arzuhalciyi Ara
Dilekçe Yazdır