Haklar Nasıl Korunur?

Hukuk ile ilgili Hakların Korunması hususunda gerekli açıklamaları bu sayfada bulabileceksiniz.

Hukuki Olay: Hukukî sonuç doğuran olaylardır. Bunlar, bir insan faaliyetinin sonucu olduğu gibi bir tabiat olayı sonucunda da ortaya çıkabilir.

Hukuki Fiil (Hukuki Eylem): İnsan faaliyetlerinin sonucunda doğan ve kendisine bir hukukî sonuç bağlanan olaylardır.

HAKSIZ FİİL (Haksız Eylem): Aralarında daha önce bir borç ilişkisi bulunmayan kişilerden birinin, diğerine hukuka aykırı olarak zarar vermesidir.

Hukuki İşlem: Bir veya birden fazla kişinin, bir hukukî sonuç elde etmek için yaptıkları irade açıklamasıdır.

Sözleşme (Akit, Anlaşma): İki veya daha fazla kişinin bir hukuki sonucu elde etmek gayesiyle, iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak yöneltmeleriyle meydana gelen bir hukukî ilişkidir.

Karar: Aralarında temel bir hukukî ilişki (yani sözleşme) bulunan birden fazla kişinin, bir hukukî sonucu gerçekleştirmek gayesiyle iradelerini bir yönde açıklamalarıdır.

Hükümsüzlük: Hukukî işlemin, sonradan etkisiz hale gelmesidir. Çeşitli şekillerde görülür:

Yokluk: Bir hukuki işlemde, kurucu unsurlardan birinin olmaması halinde sözkonusudur. Böyle bir işlem, hukuki yönden hiç doğmamış sayılır. Bu işlemin hükümsüz hale gelmesi için dava açmaya lüzum yoktur.

Hükümsüzlük: Geçerlik şartları bakımından sakat olan işlemler, hükümsüzdür. Aşağıdaki hallerde söz konusudur:

Kesin hükümsüzlük: Burada, işlem hukukî yönden vardır ama, istenilen hukukî sonucu doğurmaz. Bu tür işlemler, asla düzeltilemezler, ancak yeniden yapılmaları gerekir.

Kısmi hükümsüzlük: Burada, hukukî işlemin bütününde değil de, bazı şartlarında sakatlık vardır. Bu sakat olan kısım hükümsüzdür; kural olarak, işlemin geri kalan kısmı geçerliliğini korur.

İptal kaabiliyeti: Burada, işlemin geçerlik şartlarında sakatlık vardır. Böyle işlemlerin; düzeltilerek geçerli hale yahut kesin hükümsüz hale getirilmesi tarafların iradelerine bırakılmıştır.

Askıda olan hükümsüzlük: Burada, işlemin kurucu ve geçerlik şartları tam olduğu halde, tamamlayıcı unsurları eksiktir. Bundan ötürü de, işlemin bir hüküm doğurup doğurmayacağı askıdadır.

Bazı kimselere karşı hükümsüzlük: Burada, işlem kural olarak geçerlidir; fakat belirli kimseler için bir hüküm ifade etmez.

☆ HAKLARI KORUMANIN YOLLARI

 • HAK SAHİBİNİN KENDİ KUVVETİYLE HAKKINI KORUMASI: Bir hakkın, doğrudan doğruya hak sahibinin gücüyle korunması, elde edilmesi, Kanun’da sayılan hallerde mümkündür. Mesela; meşru müdafaa (haklı savunma), ıztırar (zorda kalma) ve hakkını vikaye için kuvvet kullanma (hakkını kendi gücüyle koruma) (BK. m: 52) hallerinde bu yola başvurulabilir.
 • TALEP (İSTEM): Hakkını elde etmek isteyen, borçlusuna, borcun ödenmesini; hakkına saldırılan, saldırana bu saldırıyı durdurmasını bildirir. Bu da, sözle veya yazı ile olur. Bu şekilde hakkını elde edemezse; dava yoluna, yani Mahkemeye başvurur.
 • DAVA: Hak sahibinin, hakkını elde edebilmesi için Mahkeme’ye başvurmasıdır. Bu da, usulüne uygun olarak hazırlanmış bir dilekçe ile olur.

☆ DAVADA TARAFLAR

 • Bir davada, davacı ve davalı olmak üzere 2 taraf vardır. Kişi, kendine karşı dava açamaz. Çünkü, davacı ve davalının başka başka kişiler olması şarttır.
 • Her gerçek kişinin hayatta olduğu sürece taraf olma ehliyeti vardır.
 • Gerçek kişinin taraf ehliyeti sağ olarak doğumuyla başlar, ölümle son bulur (HUMK. m: 38, TMK. m: 28).

Cenin adına “Babalık Davası” açılabilir mi?

 • Cenin adına kayyım tayin edilmişse, ceninin kanuni temsilcisi sıfatıyla cenin adına “Babalık Davası” açabilir (TMK. m: 427, 377/3, HUMK. m: 492). Ancak, çocuk ölü doğarsa, dava konusuz kalır.
 • Ölüye karşı dava açılamaz.
 • Ölü adına dava açılamaz. Çünkü, vekalet verenin ölümü ile vekalet son bulur.
 • Taraflardan biri dava açıldıktan sonra ölmüşse; ölen kişinin taraf ehliyeti son bulduğu için, davaya devam etmeye imkan yoktur.
 • Boşanma gibi, yalnız öleni ilgilendiren davalar konusuz kalır. Bu tür davalara mirasçılar devam edemez. Mal varlığına ilişkin davalar gibi, yalnız öleni ilgilendirmeyen davalarda, ölen tarafın mirasçıları, davayı hep birlikte takip edebilirler.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim