Dilekçe Nasıl Yazılır? İşte Açıklamalar…

Dilekçe Nasıl Yazılır? sorusunun cevabını bulabilmeniz için paylaşılmış açıklamaları içerir.

Resmi makamlara verilecek dilekçeler:

Çizgisiz; düzgün, beyaz bir kağıdın yalnız bir yüzüne yazılır.

Mümkünse, daktilo/bilgisayar ile; aksi halde, kitap harfleriyle ve mürekkepli kalemle yazılır.

Kâğıdın sol ve sağ kenarından 3 cm. kadar boşluk bırakılır.

Hitap edilen makam (Başlık); kâğıdın üst kismindan 2 cm. kadar aşağıya büyük harflerle ve ortaya yazılır.

Adres yazılacaksa, adresteki kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır.

Dosya numarası yazılacaksa, sağ kenardan 3 cm. kadar içeriye yazılır.

Tarih; gün, ay ve yıl olarak ya başlığın alt kısmına gelmek üzere sağ kenara veya son cümleden sonra yazılır. Doğrudan doğruya konuya girilir: Anlatılmak istenenler, olaylar zinciri halinde; kısa, özlü, açık ve düzgün ifadelerle yazılır.

Olaylar, paragraflar halinde özetlenir. Son paragrafta “istek” belirtilir.

“Arz olunur”, “arz ederim”, “arz ve rica ederim”, “talep ederim”, “sunarım”, “saygıyla dilerim” ifadelerinden biriyle bitirilir.

Son satırın 2 satır kadar altına, sağ taraſa ad soyad yazılıp, imzalanır.

Dilekçe sahibi okuma-yazma bilmiyorsa, sol elinin başparmağını; yoksa aynı elinin diğer bir parmağını; sol el yoksa, sağ başparmağını, o da yoksa diğer bir parmağını basar.

İmzanın hizasında, sol tarafa “Adres” ve onun altına da – varsa dilekçeye eklenen belgeler yazılır.

Sayfa sonunda 2 cm. kadar boşluk bırakılır.

Tek nüsha verilecek dilekçeler, iki nüsha halinde yazılır. Bir nüshası, kayıt tarih ve numarası yazıldıktan sonra dilekçeyi veren kişi tarafından saklanır.

Dilekçeler; katlanmadan, buruşturulmadan, kirletilmeden verilir.

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır:

Yukarıda anlatılanlara ilâveten aşağıdaki hususlara da dikkat edilir:
Dâvâ dilekçesinde genel olarak nelerin bulunması gerektiği HUMK. m: 179’da belirtilmiştir:

Tarafların ve varsa kanuni temsilci veya vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri,

Açık bir şekilde dava konusu,

Dâvâcının iddiasının dayanağı olan bütün olayların sıra numarası altında açık özetleri ve delillerin nelerden ibaret olduğu,

Hukukî sebeplerin özeti,

Açık bir şekilde iddia ve savunma,

Karşı tarafın hangi sürede cevap verebileceği.

Davacının veya varsa kanuni temsilcisi yahut vekilinin imzası.

Dâvâci 1’den fazla ise, hepsinin ad, soyad ve adresleri yazılır, ve hepsi tarafından imzalanır.

Dâvâlı 1’den fazla ise, hepsinin ad, soyad ve adresleri yazılır.

Adli tatilde de dåva açılabilir (HUMK, m: 176).

Dâvålının adresi

Dâvâ dilekçesinde sözü edilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin dilekçeye eklenerek Mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yapılması ve gerekli posta giderinin pul olarak verilmesi zorunludur (HUMK. m: 180/I).

Bu hükmün yerine getirilmemesi veya eksik getirilmesi halinde; hâkim ilk oturumda istenen hususların 10 günlük kesin süre içinde yerine getirilmesini veya eksikliğin tamamlanmasını dâvâcı tarafa bildirir (HUMK. m: 180/II).
Dilekçede cevap süresi belirtilmemişse, dava dilekçesinin iptali gerekmez. Çünkü HUMK, m: 195’de esasa cevap süresi belirtilmiştir.

HUMK. m: 195’de belirtilen süreden daha kısa süre yazılmışsa, davalı cevap vermek zorunda değildir. Hâkim yeni bir süre tâyin eder (HUMK. m: 184).

2 yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim