Çocuk Teslimi İcra Emrine Aykırı Davranmak – Dilekçe Örneği

Çocuk Teslimi sağlanamazsa… İcra kanalı ile çocuğun teslimine ilişkin yapılan ilamlı icraya uymamak nedeniyle İcra Ceza Mahkemesine şikayette bulunulabilir. Çocuğun gizlenmesi, kaçırılması, göstermemek için çeşitli yöntemlere başvurulması İcra Ceza Mahkemesine şikayet gerektirmektedir.

Çocuk Teslimi – İlamlı İcra Süreci

Bu konudaki ilâm kesinleştikten sonra takibe konur (HUMK. m: 443/4).

Çocuk teslimine ilişkin ilâm İcra Dairesi’ne verilince, İcra Müdürü bir İcra Emri tebliği suretiyle borçluya 7 gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa, çocuk nerede bulunursa bulunsun ilâm hükmü zorla icra olunur (İİK. m: 25).

Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın icrası sırasında çocuğu gizleyen veya ilâmın icrasından sonra tekrar kaçıran borçlu ile bu fiillere bilerek iştirak edenler, lehine hüküm verilmiş olan kimsenin şikâyeti üzerine Tetkik Mercii tarafından 2 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezasına mahkum edilirler (İİK. m: 341).

Şikayetin 3 ay içinde yapılması gerekir.

Şikayet, İcra takibinin yapıldığı İcra Müdürlüğünün bulunduğu yer İcra Mahkemesi (Ceza) Hâkimliği’ne yapılır.

Çocuk Teslimi İcra Emrine aykırı Davranmak Şikayet Dilekçe Örneği;

İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYET EDEN: Ad Soyad

ADRESİ:

SANIK: Ad Soyad

ADRESİ:

SUÇ : Çocuk teslimi İcra Emrine aykın davranmak.

SUÇ TARİHİ : ../../….

İZAHI :

1) Sanık ile evli idik. …. Aile Mahkemesinin …/../…. tarih ve …/… E, …./…… Karar sayılı kararı ile boşandık. Müşterek çocuğumuz ……. için görüş izni verildi. Görüş izni gerekçeli kararda açıkça belirtilmiştir. Sanık müşterek çocuğumuzu benden kaçırmakta, göstermemektedir.

2) Sanık, velayeti bana verilen çocuğumuzu kendi rizasıyla teslim etmediği için İcra Müdürlüğü’ne başvurdum.

3) Sanık, İcra Müdürlüğü’nün …./.. sayılı dosyasından gönderilen icra Emrini tebliğ etmesine rağmen, çocuğu teslim etmediğinden, gizlediğinden, Müşterek çocuğumuz ………… ile görüşmeme engel olmasından dolayuı işbu dâvâyı açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : İİK. m: 25, 341 ve sair mevzuat. SÜBUT SEBEBLERİ : Mahkeme ilâmı, İcra takip dosyası ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukanda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı;

1) Sanığın eylemine uyan fiilden ötürü cezalandırılmasına,

2) Yargılama giderlerinin de sanıktan alınmasına, karar verilmesini saygıyla dilerim. ../….

Şikayet Eden

(Ad, soyad, imza)

Dâvâ nasıl görülür?

Şikayetin, suçun işlendiği günden itibaren 3 ay içinde yapılıp, yapılmadığı tesbit edilir.

İcra dosyası getirtilir. Taraflar dinlenir.

Şikayetçi, şikayetinden vazgeçerse veya davayı takip etmezse, dâvâ düşürülür.

Suç sabit olursa, sanığın 2 aydan 6 aya kadar hafif hapsine karar verilir.

Her tür dilekçenizi Türkçe Dil Bilgisi ve Hukuki prosedüre uygun yazdırın.

2 yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim