Cinsiyet Değişikliği Davası Nasıl Açılır?

Cinsiyet Değişikliği Davasının nasıl açılacağına dair bilgiler paylaşılmıştır. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılacak olan davada Cinsiyet Değişikliği için Dava Dilekçesi gereklidir. Bahse konu Cinsiyet Değişikliği Dilekçesi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Türk Medeni Kanunu Madde 40’da Cinsiyet Değişikliği konusu açıklanmıştır;

Madde 40- Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu (…)(2) bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.(2) Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.

Türk Medeni Kanunu Madde 40 okunduğunda anlaşılacağı üzere belirli şartlar dahilinde Cinsiyet Değişikliği mümkün olabilmektedir.

Cinsiyet Değişikliği Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Cinsiyet Değişikliği isteyenler Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Dilekçe ile müracaat edebilecektir. Söz konusu dilekçede bulunması gereken bilgiler şöyledir;

 • …. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne (Başlıktır)
 • Davacının Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası
 • Davacının Adresi
 • Davalı: Nüfus Müdürlüğü
 • Dava Konusu: Nüfus kütüğündeki Cinsiyet kaydımın düzeltilmesi talebimden ibarettir.
 • İzahı: Bu bölüme açıklamalar yazılacaktır.
 • Hukuki Sebepler: Türk Medeni Kanunu Madde 40
 • Sübut Sebepler: Nüfus kaydı, Sağlık Kurulu Raporu ve sair deliller
 • Sonuç ve İstek:
 • Tarih
 • Davacının Adı, Soyadı, İmzası

Cinsiyet Değişikliği Davasının İzahı / Açıklama kısımı önemlidir. Türk Medeni Kanunu Madde 40’a uygun durumda olan kişilerin Cinsiyet Değişikliği Davasının olumlu sonuçlanacağını söyleyebiliriz.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim