Çek İptali

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu sistemine göre çek görüldüğünde ödenir ve düzenleme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çek, ibraz günü ödenir (TTK m. 795). Buna karşılık, 5941 sayılı Çek Kanununun Geçici Madde 3, f. 5 hükmü uyarınca 31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir. Dolayısıyla bu hüküm, en azından belirli bir süre için “çekte vade” olgusunu getirmiştir. Bu durumda bir çek, ancak üzerinde yazılı olan düzenleme tarihine göre hesaplanacak ibraz süreleri içinde muhatap bankaya ödenmek amacı ile ibraz edilebilecek; karşılığı varsa (kısmen de olsa) ve ibraz edilen çek geçerli ve de ibraz eden hamil şeklen meşru hamil olarak nitelendirilebiliyorsa, muhatap banka çek bedelini bu kişiye ödeyecektir. Ayrıca çek hesabında hiç karşılık olmasa bile muhatap bankanın kanunen belirlenmiş bir tutarı çek hamiline ödeme zorunluluğu bulunmaktadır.

İşte bu koşullar içinde ibraz edilen çek, nakde eşdeğer bir ödeme aracı niteliğini bünyesinde barındırmaktadır. Diğer taraftan, meşru hamilinin elinden rızası dışında çıkan bir çekin, özellikle hamiline yazılı çeklerde, meşru hamilin bilgi ve onayı dışında paraya çevrilmesi tehlikesi söz konusudur. Bunun yanında çek, yanma, yırtılma, suya düşme vb. gibi başka herhangi bir sebeple kullanılamaz hale de gelebilir. Bütün bu olasılıklarda çekin meşru hamili başta olmak üzere, düzenleyenin de korunması, ancak çekin iptali ile mümkün olmaktadır.

Çek İptali Dilekçenizi Türk dil bilgisi ve Hukukî prosedüre uygun yazdırınız.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim