Boşanmak istiyorum ne yapmalıyım?

Bu sayfada boşanmak istiyorum ne yapmalıyım? diyen kişiler için bilgiler paylaşılmıştır. Boşanmanın dayanağı olan Türk Medeni kanununun ilgili maddelerinden bahsedilmiştir. Bu bilgiler ışığında boşanmak isteyen kişi boşanma davası açmalıdır. Boşanma davası kişiye özel dilekçe ile açılır.

Boşanmak istiyorum ne yapmalıyım? diyorsan daha önce web sitemizde paylaşmış olduğumuz boşanma davası açmak istiyorum sayfası sana yardımcı olabilir. Boşanmakta kararlıysan ve biran önce dilekçe yazdırmak istiyorsan web sitemize cep telefonunun ile bağlanıp “arzuhalciyi ara” butonunu kullan.

Türk Medeni Kanununun 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 maddelerinde boşanma gerekçeleri genel olarak açıklanmıştır. Boşanma sebebi farklı olabilmektedir. Boşanmaya neden olan etkenler dava dilekçesinde açık bir şekilde yazılı olmalıdır. Ancak; Anlaşmalı boşanma dilekçesinde her iki taraf boşanmayı kendi isteğiyle kabul ettiğinden Evlilik birliğini devam ettirmeye imkân ve ihtimal bulunmadığı ibaresi yazılı olabilir.

☆ Boşanmak istiyorum diyenler okumalıdır

☆ Zina boşanma sebepleri arasındadır. Türk Medeni Kanunu Madde 161’de şöyle açıklanmıştır;

Madde 161- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.
Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
Affeden tarafın dava hakkı yoktur

☆ Kötü davranış, Onur kırıcı davranış, Hayata kast boşanma sebepleri arasında yer alır. Türk Medeni Kanunu Madde 162’de şöyle açıklanmıştır;

Madde 162- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

☆ Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme boşanma sebebidir. Türk Medeni Kanunu Madde 163’de şöyle açıklanmıştır;

Madde 163- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu
sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

☆ Terk Boşanma sebebidir. Türk Medeni Kanunu Madde 164’de şöyle açıklanmıştır;

Madde 164- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek
maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

☆ Akıl hastalığı boşanma sebebidir. Türk Medeni Kanunu Madde 165’de şöyle açıklanmıştır;

Madde 165- Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez
hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

☆ Evlilik birliğinin sarsılması boşanma nedenidir. Türk Medeni Kanunu 166’da şöyle açıklanmıştır.

Madde 166- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede
temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını
kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve
bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Boşanmak istiyorum diyenlerin kafasının karışmaması için bazı bilgiler teferruat olacaktır. Bu sebeple; boşanmak istiyorum diyenler için kişiye özel dilekçe hizmeti verilmektedir. Bu hizmetten faydalanmak için Has Arzuhalci’ye kolayca ulaşılabilir.

8 yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  • Merhaba, boşanma dilekçesini itina ile yazıyoruz. Web sitemize cep telefonunuz ile bağlanarak “arzuhalciyi ara” butonunu kullanabilirsiniz.

 • Boşanma dilekçesi yazdıracağım. Tavsiye üzerine size ulaştım. Boşanma dilekçesinin ücreti nedir?

  • Boşanma dilekçesi ücret bilgisi almak için; Web sitemize cep telefonunuz ile bağlanarak “arzuhalciyi ara” butonunu kullanabilirsiniz. Öngörüşme esnasında ücret bilgisi tarafınıza iletilecektir.

 • Anlaşmalı boşanma dilekçesi yazmam gerekiyor. Bu konuda bilgim olmadığı için size yazdırmak istiyorum. Ücreti nedir?

  • Has Arzuhalci’ye hoşgeldiniz.
   Anlaşmalı Boşanma dilekçesi yazdırmak, ücret bilgisi almak için web sitemize cep telefonunuz ile bağlanarak “Arzuhalciyi ara” butonunu kullanabilirsiniz.

  • Has Arzuhalci’ye hoşgeldiniz. Boşanma ile ilgili dilekçeleri yazıyoruz. Bize ulaşmanız çok kolaydır. Size özel boşanma dilekçesi ücret bilgisi almak için; web sitemize cep telefonunuz ile bağlanarak “Arzuhalciyi ara” veya “Whatsapp İletişim” butonlarını kullanabilirsiniz.

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00

Bize ulaşmak için

Mobil cihazlar üzerinden web sitemize bağlanarak "Arzuhalciyi ara" veya "Whatsapp iletişim" butonlarını kullanabilirsiniz.
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim