Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası nasıl açılır? Boşanma davası boşanma dilekçesi ile açılır. Temel olarak Boşanma davası açmanın 2 yöntemi vardır. 1. yöntem Boşanma dilekçesi yazarak veya yazdırarak boşanma davası açmaktır. 2. yöntem ise Avukat aracılığı ile boşanma davası açmaktır. Bu durumda Avukata vekâlet verilmesi gerekir. Her iki yöntemde boşanma dilekçesi zaruridir. “Boşanma davası nasıl açılır” kelimesi ile yapılan açık kaynak araştırması sonucu aşağıda yer almaktadır.

Boşanma davası nasıl açılır? sorusuna yanıt için daha fazla bilgi paylaşılmıştır. Boşanma davasını kendisi açmak isteyen kişi dilekçenin yazımı konusunda Has Arzuhalci’den yardım alabilir. Online dilekçe hizmeti bulunduğundan, boşanma davası açmak daha kolay hâle gelmiştir. Boşanma davasının türü Boşanma dilekçesinde yazılı olmalıdır. Anlaşmalı Boşanma ve Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Çekişmeli Boşanma başvurulan boşanma türleridir.

☆ Kısa sürede boşanmak için dava nasıl açılır?

Boşanma davası nasıl açılır? sorusuna daha fazla yanıt bulabilmek için başvurulması gereken yöntem, Anlaşmalı Boşanmadır. Anlaşmalı boşanma her iki tarafın boşanmaya rıza göstermesidir. Anlaşmalı boşanma yönteminin delili olarak boşanma dilekçesi ve boşanma protokolü imza altına alınmaktadır. Anlaşmalı boşanma dilekçesinde, boşanmanın anlaşmalı gerçekleşeceğine dair açıklamalar yer alır. Boşanma protokolünde ise boşanmanın şartları her iki eş tarafından imza altına alınmaktadır. Kısa sürede sonuçlanması nedeniyle anlaşmalı boşanmanın tercih edildiği görülmüştür.

☆ Boşanma davası açmak için harç ücreti nedir?

Boşanma davası anlaşmalı açılacak ise Anlaşmalı boşanma dilekçesi ve Protokolü yazılmalıdır. Evraklar hazır hâle geldikten sonra ikâmet edilen yerdeki Aile Mahkemesi’ne boşanmak için müracaat edilerek Anlaşmalı Boşanma Davası harç ücreti ödenmelidir. Harç ücreti değişkendir. Kaldı ki; Dava harcı ödenmeden boşanma davası açılmamaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere Anlaşmalı boşanmak için evrakların hazır edilmesi zaruridir.

☆ Boşanma davası açmak için dilekçe nasıl yazılır?

Boşanma davası açmak için dilekçe yazmak veya yazdırmak isteyenler web sitemizde arama yapabilir. Boşanma davası için gerekli dilekçe ile ilgili püf noktalar paylaşılmıştır. Dilekçesini kendisi yazamayan kişi “Online dilekçe” hizmetimizden faydalanabilir.

☆ Boşanma davası açmak için dilekçe ücreti nedir?

Boşanma dilekçesi ücreti değişken olabilir. Bu konu hakkında net bilgi almak için web sitemize cep telefonu ile bağlanarak “arzuhalciyi ara” butonunu kullanmak yeterlidir. Öngörüşme esnasında Boşanma davası ücret bilgisi iletilmektedir.

☆ Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır?

Boşanmanın anlaşmalı olmadığı pek çok durumda Şiddetli geçimsizlik nedeniyle çekişmeli boşanma davası, dilekçe ile açılmaktadır. Dilekçede Şiddetli geçimsizlik nedenleri yazılıdır. Çekişmeli boşanma dilekçesi kişiye özel yazılmaktadır. Çekişmeli boşanma ile ilgili bilgi almak isteyen kişi, Genel Boşanma nedenlerini paylaştığımız Boşanmak istiyorum ne yapmalıyım? sayfasını inceleyebilir.

☆ Anlaşmalı Boşanma dilekçesi kaç dakikada yazılır?

60 – 90 dakikada Boşanma dilekçesi yazılabilir. Boşanma dilekçesinin yazım süresi dava türüne göre değişmektedir. Boşanma anlaşmalı olacak ise dilekçenin yazım süresi 90 dakikayı geçmeyecektir. Yine bu süre dilekçeyi yazan kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Bu konuda bilgi “arzuhalciyi ara” butonu ile alınabilir.

☆ Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi kaç dakikada yazılır?

120 dakikada Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi yazılabilir. Bu süre geçimsizliğin neden olduğu olaylar ve daha pek çok ayrıntı nedeniyle değişebilir. Daha önce dilekçe yazmamış ve bu konuda bilgisi olmayan kişi Has Arzuhalci’den Online dilekçe hizmeti alabilir. Hak kaybına sebep olmamak için Online dilekçe hizmetinden faydalanılması davacı tarafın lehinedir.

☆ Boşanma Davası açmak için parası olmayan ne yapmalıdır?

Boşanma davası açmak için yeterli maddi imkâna sahip olmayan kişi Davasını Adli yardım talepli açabilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 334, 335, 336’da Adli Yardım açıklanmıştır.

Adli yardımdan yararlanacak kişiler
MADDE 334- (1) Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma
düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.(1)

(2) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.

(3) Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır.

Adli yardımın kapsamı
MADDE 335
(1) Adli yardım kararı, ilgiliye, aşağıdaki hususları sağlar:
a) Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet.
b) Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet.
c) Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi.
ç) Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini.
(2) Mahkeme, talepte bulunanın, yukarıdaki bentlerde düzenlenen hususlardan bir kısmından yararlanmasına da karar verebilir.
(3) Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.

Adli yardım talebi
MADDE 336
(1) Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra
ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir.
(2) Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin
belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.
(3) Kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebi bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya yapılır.
(4) Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaftır.

Daha fazla bilgi almak için boşanma davası nasıl açılır? sayfasını ziyaret ettin mi?

6 yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 • Araştırma yaparken bu sayfayı buldum. Boşanma davası açmak istiyorum. Dilekçe yazdırmam gerekiyor. Bu konuda yardımınıza ihtiyacım var. Ücreti nedir?

  • Boşanma dilekçesi sürekli yazdığımız dilekçeler arasında yer alır. Türkçe dil bilgisi ve Hukuki prosedüre uygun şekilde Boşanma dilekçesi yazıyoruz. Dilekçe ücret bilgisi almak için mobil cihazlar üzerinden web sitemize bağlanarak “arzuhalciyi ara” butonunu kullanabilirsiniz.

 • Eşimle 6 aydır ayrı yaşıyoruz. Boşanma dilekçesi yazdırmak istiyorum. Ücret bilgisi alabilir miyim?

  • Merhaba, Has Arzuhalci’ye hoşgeldiniz.
   Her tür dilekçe ihtiyacınız için cep telefonunuz ile web sitemize bağlanarak “arzuhalciyi ara” butonunu kullanabilirsiniz. Görüşme esnasında Dilekçe ücret bilgisi tarafınıza iletilir.

 • Boşanma dilekçesi yazmam gerekiyor. Nasıl yazacağımı bilmiyorum. Boşanma dilekçesi yazdırmak istiyorum. Dilekçeyi nasıl yazdıracağım?

  • Boşanma dilekçe türü ile ilgili bilgi iletmeniz durumunda dilekçenizi size özel şekilde yazabiliriz. Cep telefonunuz ile web sitemize bağlanarak “Arzuhalciyi ara” butonunu kullanabilirsiniz. İyi günler.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim