Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Tedbir Nafakası Davası

Tedbir Nafakası, Boşanma davası açıldıktan sonra açılan Nafaka Dava türüdür. Hali ile Çekişmeli Boşanma Davalarının sonuçlanması uzun zaman alabilmektedir. O halde Boşanma Davası sonuçlanmadan, Tedbir Nafakası Davası açma hakkı bulunmaktadır. Tedbir Nafakası Davası, boşanma ve ayrılık davasına bakmakla görevli olan Aile Mahkemesi’nde açılmaktadır. Aşağıda Tedbir Nafakası Davası dilekçesinde bulunması gereken bilgileri paylaştık. Paylaşılan bilgiler, sizin durum ve konumunuza uyarlanacaktır. Boşanma Davası açıldıktan sonra Vakit kaybetmeyerek Tedbir Nafakası bağlanması için Dava açmak gerekmektedir. Bu sayfada paylaşılan yazılar, örneklemeler bilgilendirme mahiyetindedir.

Boşanma Davası açtıktan sonra Tedbir Nafakası Davası Yetkili mahkemesi, taraflardan birinin yerleşim yeri Aile mahkemesidir (TMK. m: 365/VI).

Tedbir Nafakası Davası Dilekçesinde bulunması gereken bilgiler;

Aşağıda madde madde paylaşılan bilgiler Tedbir Nafakası Davası Dilekçesinde bulunması gereken temel bilgilerdir. Temel Bilgiler noksanlık olmayacak şekilde Tedbir Nafakası Dava Dilekçesine eklenmelidir.

 • …. AİLE MAHKEMESİ’NE
 • Davacı: Ad – Soyad – Adresi
 • Davalı: Ad – Soyad – Adresi
 • Dava Konusu: … TL Tedbir Nafakası Talebimden ibarettir.
 • İzahı: 1) Davalı ile ../../…. tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden …/…/……. doğumlu tarihli ……. isimli … müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.
  Kocamın evimizi terk etmesi üzerine, …… Aile Mahkemesine Boşanma Davası açtım. Dosya Numarası …./…’dir. Ev kiramız ….. TL’dir. Komşularımızın yardımlarıyla geçinmeye çalışıyoruz.
  Eşim Servis şoförlüğü yapmaktadır. Aylık kazancı ortalama ….. TL’dir.
  Müşterek çocuklarımızın zorunlu ihtiyaçlarını Ailemin yardımı ile temin etmekteyim. Benim çalışmalarım müşterek çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yetersizdir. Davalı taraf beni ve müşterek ……………. çocuklarımızı terk etmiş olduğundan başka şehirde yaşamaya başladığından maddi olarak zorluk içerisinde yaşamımızı sürdürmekteyiz. Davalının müşterek çocuklarımızın geçimi için düzenli bir katkısı ve faydası olmadığından benim için ayda …. TL ve çocuklarım için ayda …… TL olmak üzere toplam …. TL Tedbir Nafakası istemekteyim.
  Arz ettiğim bu sebeplerden ötürü işbu davayı açıp Tedbir Nafakası istemek zarureti hasıl olmuştur.
 • HUKUKI SEBEBLER : TMK. m: 169 ve sair Hukukî mevzuat.
 • SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları ve sair Kanuni deliller.
 • SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler karşısında yargılama yapılarak;
 • Toplam … TL aylık Tedbir Nafakasının davalıdan alınmasına,
  Yargılama giderinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim…/../….
 • Davacı: Ad-Soyad-İmza

Tedbir nafakası ne zaman sona ermektedir?
Taraflar boşanırsa, evlenmelerinin feshine karar verilirse, çocuklar 18 yaşını doldurursa, nafaka alacaklısı ölürse, sona erer. Tedbir Nafakasından feragat da, nafakayı sona erdirmektedir.

2 yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 • Eşime Boşanma davası açtım. 2 senedir de ayrıyız. Hiçbir şekilde nafaka ödemiyor. Çocuklara ben bakıyorum. Bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Nafaka dilekçesi yazdırmak istiyorum.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim