Bilirkişi Nedir?

Bilirkişi nedir? sorusunun cevabı; Çözümü ilmi, fenni veya özel bir bilgiye bağlı olan işlerde, hakimin görüşünü aldığı kimseye “Bilirkişi” denilmektedir.

Çözümü özel bilgi ve tekniğe bağlı konuda, hakim bilirkişinin görüş ve düşüncesini almaya karar verir (HUMK, m: 275).

Bilgisine başvurulacak konuyu bilmeksizin sanatını yürütmesi imkansız olan ve sanatını açıkça yürüten kimseler, o konu hakkında bilirkişiliği kabul etmek zorundadırlar (HUMK. m: 278).

Bilirkişi, iki taraf uyuşamazlarsa tahkikat hakimi tarafından seçilir. 3’ten çok bilirkişi seçilemez (HUMK, m: 276).

Bilirkişi red edilebilir mi? –Taraflar, bilirkişinin seçildiğini öğrendikleri günden itibaren 3 gün içinde, hakimler için belirlenen sebeplere dayanarak red edebilirler (HUMK. m: 277, 28, 29). İddiasını bilirkişi görüşüyle ispat edecek olan tarafın, bilirkişinin hangi hususta isticvap olunacağını bildirmesi lazımdır (HUMK. m: 241).

Bilirkişi Raporu

Bilirkişiler, hakim tarafından belirlenen süre içinde aralarında görüştükten sonra, görüşlerini ve oylarının dayandığı gerekçeyi, anlaşmazlık halinde karşı oy sebebini, düzenlendiği tarihi, bilirkişilerin imzalarını ve iki tarafın adlarını kapsayan bir rapor yazarlar (HUMK. m: 281).

Hâkim, raporda eksik ve anlaşılmaz gördüğü yönleri tamamlamak ve açıklamak için bilirkişiye yeni sorular sorabilir. İki taraf da eksik ve anlaşılmaz konular hakkında bilirkişiden açıklama alınmasını, raporun kendilerine tebliği tarihinden itibaren 1 hafta içinde, hâkimden yazılı olarak isteyebilirler (HUMK. m: 283).

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Her iki taraf da, “Bilirkişi Raporu’nda gördükleri eksik ve belirsiz kalan hususlar hakkında bilirkişiden açıklama istenmesini hâkimden talep edebilirler.

Bu konudaki istek, raporun kendilerine tebliğinden itibaren 1 hafta içinde yazılı olarak yapılabilir (HUMK. m: 283).

Bilirkişi Raporu İtiraz Dilekçesinde Olması Gereken Bilgiler

  • Dosya Numarası:
  • İtiraz Eden: Ad Soyad
  • İtiraz Eden: T.C. Kimlik Numarası
  • İtiraz Eden: Adres Bilgileri
  • Konu: …/../…. tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımdır.
  • İtiraz Sebepleri:
  • Sonuç ve İstek: Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü, bilirkişi raporuna itirazlarımın kabulünü ve yeni bilirkişi tayin edilmesini saygılarımla dilerim.
  • (Ad, soyad, imza)

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim