Arabuluculuk Şartı Zorunlu Olan Davalar

Günümüzde pek çok davanın açılabilmesi için Zorunlu Arabuluculuk şartı aranmaktadır. Dolayısı ile dava açılmadan önce Arabuluculuk yoluna başvurulmuş olması gerekmektedir.

Günümüzde hızla gelişen iş dünyasında, çeşitli anlaşmazlıkların çözümü için arabuluculuğa başvurma ihtiyacı artmaktadır. Bu nedenle arabuluculuğu teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla yasal düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’de de 2012 yılında yürürlüğe giren Arabuluculuk Kanunu ile arabuluculuğun kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Yeni düzenlemeler ile birlikte pek çok dava zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır.

Arabuluculuk Şartı Zorunlu Olan Davalar

  • İşçi işveren davaları
  • Tüketici davaları
  • Ticari davalar
  • Kira davaları
  • Ortaklığın giderilmesi davaları

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, anlaşmazlık yaşayan taraflar arasında tarafsız bir üçüncü kişi olan arabulucunun yardımıyla sorunu çözmeye yönelik bir müdahaledir. Arabulucu, tarafları dinleyerek onların ihtiyaçlarını ve taleplerini belirlemeye çalışır ve ardından ortak bir çözüm bulmak için tarafları yönlendirir. Bu süreçte hukuksal bilgiye sahip olan arabulucu, taraflar arasında iletişimi kolaylaştırarak uzlaşma sağlanmasına yardımcı olur.

Arabuluculuk Şartı Zorunlu Olan Davalar
Arabuluculuk Şartı Zorunlu Olan Davalar

Arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesi ise bu sürecin daha etkin ve verimli işlemesini amaçlamaktadır. Mahkemelere başvurmadan önce tarafların mutlaka arabulucu tarafından yönlendirilen uzlaştırma sürecine girmeleri gerekmektedir. Arabuluculuk şartının zorunlu hale getirilmesinin temel amacı, mahkemelerin iş yükünü azaltmak ve anlaşmazlıkların daha hızlı ve ekonomik bir şekilde çözülmesini sağlamaktır.

Arabuluculuğun zorunlu olmasıyla birlikte iş davalarında önemli değişiklikler yaşanmıştır. Artık işçi veya işveren, dava açmadan önce arabulucu nezaretinde uzlaşma sürecine katılmak zorundadır. Uzlaşılamaması durumunda ise arabuluculuk raporu ile dava açılabilir.

Arabuluculuk düzenlemelerinin amacı, tarafları mahkeme salonlarındaki uzun ve maliyetli süreçten kaçınmaya teşvik etmektir. Arabulucu tarafından yapılan müdahaleyle anlaşmazlık çözümünde daha etkin sonuçlar elde edilebilir ve taraflar arasındaki ilişkiler korunabilir.

Arabuluculuk Yoluna Başvurmamanın Sonucu

Arabuluculuk şartı zorunlu olan davalar ile ilgili; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu MADDE 18/A’da Arabuluculuk şartı şöyle açıklanmıştır.

(2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir.

Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

Yukarıda paylaşılmış olan ilgili kanundan anlaşılacağı üzere Arabuluculuk şartı zorunlu olan davalarda Arabuluculuk yoluna başvurulmadığı durumlarda dava şartı yokluğu sebebiyle usulden red kararı verilmektedir.

Sonuç olarak açmak istediğiniz dava ile ilgili Arabuluculuk şartının zorunlu olup olmadığı konusunda araştırma yapmanız önerilir.

Yorum ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çalışma Saatleri

Pazartesi:09:00–22:00
Salı:09:00–22:00
Çarşamba:09:00–22:00
Perşembe:09:00–22:00
Cuma:09:00–22:00
Cumartesi:09:00–22:00
Pazar:09:00–22:00

Bize ulaşmak için

Arzuhalci İletişim sayfasını ziyaret edin.
Çok Sorulan Sorular
Arzuhalciyi Ara
Dilekçe Yazdır