20 + Yıl Deneyim

Dilekçe konusunda tecrübeli olan Has Arzuhalciye güven.

iletisim s

Web sitemizde bulunan Arzuhalci İletişim sayfasını ziyaret et.

dlkc

Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun dilekçe yazdır.

pdfmbl

Dilekçeni kısa sürede Whatsapp üzerinden online teslim al.

Arzuhalci Online

 1. Beyan ve taleplerinizi doğru bir şekilde iletmek için Adli, İdari ve Resmi kurumlara dilekçe yazmanız gerekebilir. Bu konuda yardıma ihtiyacınız var ise Has Arzuhalcinin online dilekçe hizmetini tercih edebilirsiniz.
 2. Adli, İdari, Resmi olmak üzere her tür dilekçe Has Arzuhalci tarafından yazılmakta ve Whatsapp üzerinden PDF formatında online teslim edilmektedir. Online dilekçe hizmeti ile kısa süre içerisinde dilekçe yazdırmak mümkündür.
 3. Adli, İdari ve Resmi olmak üzere her tür kurum ile iletişim kurmanın en yaygın yollarından biri dilekçe yazmaktır. Dilekçeler, hukuki ya da idari konuları içerebilir ve çeşitli talepleri iletmek için kullanılırlar. Bir dilekçenin etkili olması için Türkçe dil bilgisi, hukuki prosedür ve yasal mevzuata uygun biçimde yazılması gerekir.
 4. Has Arzuhalci tarafından yazılan bir dilekçenin faydaları oldukça fazladır. İlk olarak: dil bilgisinin doğru kullanılması ile istenen mesaj net bir şekilde iletilmiş olur. Yazılan dilekçeler amacınıza yönelik beyan ve taleplerden oluşmaktadır.
 5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yazılan 10.000 + dilekçe Has Arzuhalci tarafından online teslim edilmiştir. Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan bireyler dilekçelerini yazdırmak için Has Arzuhalciyi tercih etmektedir.
 6. Avukat tutmanıza gerek olmadan, size özel olarak yazılan dilekçeler ile hukuki işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
 7. Dilekçe Yazdırmak İçin Dilekçe Yazdır bağlantısını kullanarak Has Arzuhalci Resul Kızılkaya ile görüşün. Arzuhalci İletişim sayfasında detaylı iletişim bilgileri mevcuttur.

Yazılan Dilekçeler

1
Boşanma

Günümüzde birçok çift, evliliklerinde karşılaştıkları zorluklar nedeniyle boşanma kararı alabilir. Boşanma, tarafların resmi olarak evlilik birliğini sonlandırmalarını sağlayan hukuki bir süreçtir. Bu süreçte, boşanmak isteyen çiftlerin mahkemeye hitaben bir boşanma dilekçesi sunmaları gerekir.

2
Nafaka

Nafaka bağlanması için veya günümüz ekonomik koşulları değerlendirildiğinde ödenmekte olan nafakanın yetersiz kaldığı durumda Aile mahkemesine hitaben kişiye özel dilekçe yazılması gerekir. Nafaka bağlanması ve nafaka artışı ile ilgili dilekçe Has Arzuhalci tarafından yazılabilir.

3
SAVUNMA

İlgili makamlara sunulan savunma dilekçesi hukuk sistemimizde önemli bir yere sahiptir. Suçlanan kişi, kendisi hakkında iddia edilen suç ile ilgili savunma dilekçesi vererek suçsuz olduğunu yönünde beyanlarda bulunabilir ve beraat kararı verilmesini talep edebilir. İşveren kurum tarafından da savunma yazısı istenebilmektedir. Her iki durumda: kişi savunma dilekçesini kendisi yazabilir veya Has Arzuhalciye yazdırabilir.

4
İstinaf

İstinaf dilekçesi ile mahkeme kararlarına itiraz etme hakkı kullanılabilmektedir. Kararın hatalı veya yanlış olduğunu düşünen tarafın talebi üzerine istinaf incelemesi yapılır. İstinaf kanun yoluna başvurulduğu taktirde, verilmiş olan yerel mahkeme kararı İlgili Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenir. Has Arzuhalci sürekli olarak Hukuk, Ceza, İcra konularında hukuki prosedüre uygun İstinaf dilekçesi yazmaktadır.

5
İtiraz

Hukuk ve Ceza mahkemeleri tarafından verilen kararlar, bilirkişi raporları olmak üzere itiraz hakkınızın bulunduğu tüm kararlara itirazınızı dilekçe yolu ile bildirmeniz gerekmektedir. Bu durumda, hukuki haklarınızı korumak ve taleplerinizi resmi olarak iletmek için itiraz dilekçesi yazabilir veya ücret karşılığında Has Arzuhalciye yazdırabilirsiniz.

6
Temyiz

Temyiz dilekçesi, İlgili Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı itiraz etmek amacıyla Yargıtay’a yapılan resmi bir başvurudur. İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk / Ceza dairesi tarafından yüzeysel bir inceleme sonucunda karar verildiğinin düşünüldüğü durumlarda Yargıtay’a sunulmak üzere Temyiz dilekçesi yazıldığı görülmüştür.

7
Noter İhtarı

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde kullanılan etkili bir yöntemdir ve hukuki güvence sağlar. Noter ihtarı, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların yargı sürecine gitmeden önce çözülmesini amaçlayan bir resmi yazılı bildirimdir. Bazı durumlarda dava açmadan önce, davacı tarafın Noter ihtarı çekmiş olması şartı aranmaktadır. Bu nedenle Noter İhtarının Resmî ve hukuki açıdan önemli olduğunu söylemek mümkündür.

8
Tazminat

Türk hukukunda tazminat konusu oldukça geniş bir alanı kapsar ve çeşitli hükümlerle düzenlenmiştir. Genel olarak tazminat taleplerinin temelinde kişiler arasındaki haksız fiil sonucu meydana gelen zararlar yer alır. Ancak bu zararların niteliği ve miktarı davanın özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Has Arzuhalci Tazminat dilekçenizi Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun biçimde yazabilir.

9
Menfi Tespit

İlgili bireyin borçlu bulunmadığının tespiti için yazılması gerekli dilekçeye Menfi Tespit dilekçesi denilmektedir. Kişiye özel dilekçe kategorisinde bulunan Menfi Tespit dilekçesi Has Arzuhalci tarafından Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun biçimde yazılır. Menfi Tespit dava dilekçesi yazdırmak için Has Arzuhalciye ulaşmanız tavsiye edilir.

10
İdare Mahkemesi

İdari işlemler ile ilgili verilmiş olan kararların iptali için İdare Mahkemesine kapsamlı bir dilekçe ile başvurulabilmektedir. İdare Mahkemesi başvuru dilekçeleri kişiye özel olarak Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun biçimde yazılmalıdır. Bazen çok karmaşık ve yazılması zor olabilir. İdare Mahkemesi ile ilgili dilekçe Has Arzuhalci tarafından yazılabilir.

11
Velayet DEğişikliği

Yaşam koşulları veya diğer sebeplerden dolayı velayet düzenlemelerinde değişiklik yapılması gerekebilir. Velayet değişikliğinin gerçekleştirilmesi için ise resmi bir dilekçe sunmak önemlidir. Ücret karşılığında Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun bir dilekçe yazdırabilirsiniz.

12
Reddi Miras

Miras, bir kişinin vefat etmesi sonucunda geride bıraktığı mal varlığının mirasçılarına geçmesini ifade eder. Miras hukuku, bu sürecin yönetilmesiyle ilgili kuralları belirler ve hakları düzenler. Ancak bazen bir kişi mirası reddetmek isteyebilir. Reddi miras dilekçesi de tam olarak bu durumda kullanılan bir belgedir.

13
Davaya Cevap

Davalar, hukuki anlamda karmaşık ve zaman alıcı süreçlerdir. Bu nedenle birey hakkında açılmış olan davanın yasal süre içerisinde, usulüne uygun olarak yanıtlanması gerekmektedir. Tamda bu noktada Has Arzuhalcinin Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun olan online dilekçe hizmeti akıllara gelir.

14
Cevaba Cevap

Bir davanın ilerlemesi ve sonuçlanması için tarafların birbirine cevap niteliğinde verdiği dilekçelerin büyük önemi vardır. Cevaba cevap dilekçesi: davacı tarafın davaya cevap dilekçesine karşı verdiği dilekçedir. Birey, cevaba cevap dilekçesi yazdırmak için Has Arzuhalcinin online dilekçe hizmetine ihtiyaç duyabilir.

15
Tahliye

Günümüzde, birçok birey ev veya iş yerlerinde kiracı olarak ikâmet etmektedir. Mülk sahibinin kiracıyı tahliye etmek istemesi durumunda gerekli şartlar dahilinde tahliye davası açması gerekir. Tahliye davası kişiye özel bir dilekçe yazılarak açılmaktadır. Bu konuda dava açma şartlarının incelenmesi gerekmektedir.

16
Soybağının Reddi

Soybağı, bir bireyin aidiyetini ve miras hakkını belirleyen önemli bir konudur. Yasal açıdan, soybağı belirlenmesi için çeşitli kanıtlar sunulması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda, bireyler soybağını reddetmek isteyebilirler. Bu durumda, resmi bir dilekçe ile soybağının reddedilmesi talep edilebilir.

17
İhtara Cevap

Tarafınıza gönderilen İhtarnameye karşı “Cevabi İhtarname” adı verilen dilekçe ile İhtara cevap verebilirsiniz. İhtara cevap vermeden önce ilk olarak, ihtarı dikkatlice okumak ve anlamak önemlidir. İhtarnameler, çoğu zaman uyarı niteliği taşır ve hukuki sonuçları olabilir. Dolayısı ile İhtarlara doğru ve etkili bir şekilde yanıt vermek gerekmektedir.

18
Asliye Ticaret M.

Ticaret hayatında çeşitli nedenlerle dava açmanız veya hakkınızı yasal yollarla aramanız gerekebilir. Bu durumlarda, Asliye Ticaret Mahkemesine hitaben dilekçe yazmak önemli bir adımdır. Asliye Ticaret Mahkemeleri, Ticari konularla ilgili davaların görüldüğü ve çözüme kavuştuğu yerlerdir. Doğru biçimde yazılmış dilekçe ile davayı başarılı bir şekilde yürütmek mümkündür.

19
Ortaklığın Giderilmesi

Hukuk dilinde İzale-i Şuyu adı verilen Ortaklığın Giderilmesi ile ilgili davayı açabilmek için Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun dilekçe yazılması gereklidir. Ortaklığın giderilmesi ile ilgili dilekçe Has Arzuhalci tarafından yazılmaktadır. Ortaklığın giderilmesi konusunda dilekçe yazdırmak için Has Arzuhalcinin online dilekçe hizmetini tercih edebilirsiniz.

?
Her Tür Dilekçe

İhtiyaç duyduğunuz bir konuyu dile getirmek, bir talepte bulunmak veya bir durumu bildirmek için dilekçeye ihtiyacınız olabilir. Özellikle Adli, İdari ve Resmi dilekçelerin yazımı konusunda yardıma ihtiyaç duyulabilir. Her tür dilekçe Has Arzuhalci tarafından yazılmakta ve Whatsapp üzerinden PDF formatında online teslim edilmektedir.

Çok Sorulan Sorular

Türkçe dil bilgisi, hukuki prosedür ve yasal mevzuata uygun dilekçe yazan serbest meslek erbabıdır. Dilekçedeki cümle düşüklüğünü minimize ederek kusursuz hâle getirir. Yazdığı dilekçeyi kısa süre içerisinde Whatsapp üzerinden PDF formatında online teslim eder.

Boşanma, Savunma, Nafaka, Davaya Cevap, Cevaba Cevap, İdare Mahkemesi, İş Mahkemesi, İcra, İtiraz, İstinaf, Temyiz, Noter İhtarı, İhtara Cevap olmak üzere Adli, İdari ve Resmi her tür dilekçe Has Arzuhalci tarafından yazılmaktadır.

Has Arzuhalci 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında online dilekçe yazar.

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri Saat: 09:00 – 22:00 arası online dilekçe hizmeti bulunur. İş yoğunluğuna göre değişmekle birlikte Cumartesi ve Pazar günleri Saat: 09:00 – 22:00 arası Online Dilekçe hizmeti devam etmektedir.

Resul Kızılkaya E. Adliye Yazı İşleri Müdürü olup 20 yıldan uzun süredir dilekçe yazmaktadır.

Dilekçe Yazdırmak İstiyorsanız 0542 571 81 99 nolu Telefon ve Whatsapp hattını kullanan Resul Kızılkaya ile görüşebilirsiniz. Dilekçeniz ödeme sonrası yazılır ve Whatsapp üzerinden PDF formatında online teslim edilir.

Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce olmak üzere Tüm Türkiye bölgesindeki potansiyel müşterilerimiz için online dilekçe hizmetimiz devam etmektedir.

Yurt dışında ikâmet eden ve dilekçe yazdırmak isteyen potansiyel müşterilerimiz için online dilekçe hizmetimiz bulunmaktadır.

Yazılacak olan dilekçenin türüne göre ücreti değişir. Dilekçe ücreti konusunda net bir rakam bulunmamaktadır. Has Arzuhalci, yazacağı dilekçe için bir miktar ücret talep eder. Yazdırmak istediğiniz dilekçe ile ilgili ücret bilgisi almak için Arzuhalci İletişim sayfası üzerinden Has Arzuhalciye ulaşabilirsiniz.

[Fast, Havale, Eft] yolu ile ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Banka hesap bilgilerimiz sayfasında ödeme yapabileceğiniz Banka hesabımız paylaşılmıştır. Ödeme sonrası Whatsapp üzerinden 0542 571 81 99 nolu hatta dekontunuzu göndermeniz veya ödeme yaptığınıza dair bildirimde bulunmanız yeterlidir. [Ödeme esnasında açıklama kısmına dilekçe ücreti yazınız.]

NOT: Ödeme yapabilmek için kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekmez. Has Arzuhalci: [Fast, Havale, Eft] yolu ile ödeme almakta, ödeme sonrası gerekli dilekçeyi yazıp Whatsapp üzerinden [PDF] formatında online teslim etmektedir.

Dilekçe yazım süresi dilekçeyi yazan kişiye göre değişmektedir. Teknik bilgi ve tecrübemiz sayesinde pek çok türde dilekçeyi ~60 – 90 dakika sürede yazabiliyoruz. Dilekçe yazacağı konuya vâkıf olamayan kişi  ~120 – 180 dakika sürede dilekçe yazmasına rağmen fazla sayıda hata yapabilmektedir. Vakit kaybetmeden kısa sürede Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun dilekçe yazdırmak için Has Arzuhalciye ulaşın.

Dilekçenizi güvenle Has Arzuhalciye yazdırabilirsiniz. Dava, Davaya Cevap, Cevaba Cevap, İstinaf, İtiraz, Savunma olmak üzere Adli ve İdari [Her tür] dilekçe yazılıp Whatsapp üzerinden PDF formatında teslim edilmektedir.

ŞikayetSavunma
BoşanmaNafaka
Davaya CevapCevaba Cevap
İdare Mahkemesiİş Mahkemesi
İcraİtiraz
İstinafTemyiz
Noter İhtarıİhtara Cevap
BeyanDelil
Has Arzuhalci: Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun Adli, İdari, Resmi olmak üzere her tür dilekçeyi yazmakta ve Whatsapp üzerinden online teslim etmektedir.

İyi bir dilekçe yazmak için Yazı işleri konusunda Teknik bilgi ve Tecrübe sahibi olmak gerekir. Web sayfamızda hangi dilekçenin nasıl yazılacağına dair gerekli bilgiler paylaşılmıştır. Paylaştığımız bilgilere göre dilekçenizi şekillendirebilirsiniz. Dilekçe yazdırmak için yardıma ihtiyacı olanlara Has Arzuhalciyi tavsiye ediyoruz.

Dilekçe Yazdıranlar

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
3 yıldır dava ve cevap dilekçelerimi yazdırıyorum. İşinde titiz ve ilgili davranan Resul Bey’e teşekkürler. Dilekçe yazdırmak isteyenlere tavsiye ederim.
Nuran Ç.
Müşteri
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Davaya cevap dilekçemi yazdırıp kafamdaki soru işaretlerini giderdim. Online dilekçe hizmeti iyi. Memnun kaldım. Dilekçe ihtiyacı olan yakınlarıma tavsiye ediyorum.
Mehmet D.
Müşteri
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Boşanma ve nafaka dilekçemi yazdırdım. Dilekçe kısa süre içerisinde yazılıyor ve cep telefonuma geliyor. Dilekçe ücretleri makul seviyede. Teşekkür ederiz.
Gülay D.
Müşteri
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
İnternetten dilekçe yazdırma konusunda önyargılarım vardı. Has Arzuhalciyi keşfettikten sonra tüm dilekçelerimi güvenle yazdırabildim. Tavsiye ederim.
Hatice P.
Müşteri
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Dilekçe yazdırmak isteyenlerin güvenebileceği sayılı arzuhalcilerden. Dilekçe yazılırken gerekli ilgi ve alaka gösteriliyor. Ben memnunum.
Aydın E.
Müşteri
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Resul bey hukuki konularda bilgili ve tecrübelidir. Dilekçelerimi güvenle yazdırıyorum. Dilekçe yazdırmak isteyenlere tavsiye ediyorum.
Fatma B.
Müşteri
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Resul bey dilekçelerinizi güvenle yazdırabileceğiniz bilgili ve tecrübeli bir arzuhalcidir. Tavsiye ederim.
Osman D.
Müşteri
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Adliye ile ilgili dilekçeye ihtiyacımız olduğunda gerekli dilekçeyi yazarak telefonumuza gönderiyorlar. Resul bey’e teşekkür ederiz.
Ayşe A.
Müşteri
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Dilekçemiz kısa sürede yazıldı ve whatsapp üzerinden teslim edildi. Has Arzuhalci Adliyelik dilekçelerde tek tercihimizdir.
Seda B.
Müşteri

Arzuhalci Nerede?

 • 0542 571 81 99
 • Dilekçe Yazdır – Whatsapp
 • Hacı İlyas mah. 1. Han sk. No:5/Z-9 Osmangazi/BURSA
  Uluyol -> Bursa Adalet Sarayı Karşısı -> Uluçarşı içi -> Bekçi Kulübesi Yanı -> Has Arzuhalci
 • Has Arzuhalci ✓ Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun dilekçe yazan serbest meslek erbabıdır.
 • Has Arzuhalcinin sunduğu online dilekçe hizmeti 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır. Arzuhalci arayanlar ve dilekçe yazdırmak isteyenler 0542 571 81 99 nolu Telefon ve Whatsapp hattı üzerinden Has Arzuhalci Resul Kızılkaya ile görüşebilirler. Dilekçe ücret bilgisi görüşme esnasında iletilmektedir.
 • Has Arzuhalci olarak Türkiyenin farklı illerindeki potansiyel müşterilerimiz için Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun Online dilekçe hizmeti sunmaktayız.
 • Yazılan dilekçeler Whatsapp üzerinden PDF formatında online teslim edilmektedir.
 • Dilekçe yazım işlemine ödeme sonrası başlanmaktadır.
 • Ödeme sonrası dilekçe yazım işlemine başlandıktan sonra ücret iadesi yapılmamaktadır.
 • Dilekçe yazım işlemi tamamlandıktan sonra gerekli kontrol ve düzeltmeler yapılmaktadır.
 • Online dilekçe hizmetimiz ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için Hizmet Şartlarımız sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Dilekçeni Yazdır
Whatsapp Üzerinden Online Teslim Al

Arzuhalciyi Ara
Dilekçe Yazdır